Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /e-geodezja/templates/egeodezja_v2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /e-geodezja/templates/egeodezja_v2/html/modules.php on line 36


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /e-geodezja/templates/egeodezja_v2/functions.php on line 177

„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”

W dniu 30 kwietnia 2018r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisano umowę dotyczącą dofinansowania z funduszy unijnych projektu pod nazwą „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Powiat Jędrzejowski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

Zakres prac planowanych do realizacji dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGIB), budowy i aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500). Projekt przewiduje również cyfryzację zasobów geodezyjnych powiatów, a także modernizację infrastruktury teleinformatycznej.

W efekcie prac zostanie znacząco rozbudowana dostępność „e-usług” – specjalistycznych kanałów, umożliwiających za pośrednictwem Internetu przeglądanie baz danych, złożenie zlecenia/zamówienia, realizację płatności i automatyczne udostępnienie danych zasobu geodezyjnego osobom fizycznym
i prawnym.

Całkowita wartość projektu wynosi 32 765 101,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE 27 850 335,00 PLN.  

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020r.