Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jak załatwić sprawę w Starostwie > Wzory druków

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Wzory druków

Wzory druków
(Wersja opublikowana)
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 13:02:29
Zmienił: Małgorzata 2015-08-20 13:02:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 13:02:51
(Wersja opublikowana)
Wniosek o wydanie informacji, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 12:36:06
Zmienił: Małgorzata 2015-08-20 12:36:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 12:36:55
(Wersja opublikowana)
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii Aktu Własności Ziemi lub Decyzji
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 12:11:40
Zmienił: Jolanta 2015-08-20 12:11:40
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 12:12:38
(Wersja opublikowana)
Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 11:47:30
Zmienił: Jolanta 2015-08-20 11:47:30
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 11:48:03
(Wersja opublikowana)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 11:35:14
Zmienił: Jolanta 2015-08-20 11:35:14
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 11:35:47
(Wersja opublikowana)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 10:09:58
Zmienił: Jolanta 2015-08-20 10:09:58
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-08-20 10:10:25
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 09:38:58
Zmienił: Małgorzata 2015-08-20 09:38:58
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 09:39:27
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów)
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 08:05:46
Zmienił: Małgorzata 2015-08-21 08:05:46
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 08:06:12
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla rzeczoznawców)
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 09:17:16
Zmienił: Małgorzata 2015-08-20 09:17:16
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-20 09:17:34
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecenie wykonania odbitek z mapy zasadniczej, ewidencyjnej)
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-19 09:41:52
Zmienił: Małgorzata 2015-08-19 09:41:52
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-19 09:43:08
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecenie wykonania innych materiałów)
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-19 09:47:01
Zmienił: Małgorzata 2015-08-19 09:47:01
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-19 09:47:27
(Wersja opublikowana)
Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:23:56
Zmienił: Małgorzata 2015-08-18 12:23:56
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:24:37
(Wersja opublikowana)
Zgłoszenie prac kartograficznych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:21:07
Zmienił: Małgorzata 2015-08-18 12:21:07
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:22:02
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:10:52
Zmienił: Małgorzata 2015-08-18 12:10:52
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:12:03
(Wersja opublikowana)
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:00:25
Zmienił: Małgorzata 2015-08-18 12:00:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 12:01:39
(Wersja opublikowana)
Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną (ZUDP)
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 10:55:23
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 10:55:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-18 10:56:22
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-19 12:15:12
Zmienił: Wioletta 2014-08-19 12:15:12
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-19 12:15:56
(Wersja opublikowana)
Wniosek o przyznanie dofinansowania różnych form wypoczynku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-04 13:28:58
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:26:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:26:16
(Wersja opublikowana)
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-04 11:05:49
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:44:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:47:50
(Wersja opublikowana)
Oświadczenie majątkowe - wzór
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-04-01 12:46:24
Zmienił: Katarzyna 2010-04-01 12:46:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-04-01 12:46:48
(Wersja opublikowana)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-06-19 14:21:09
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-06-19 14:21:09
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-06-19 14:21:39
(Wersja opublikowana)
Wniosek o wydanie prawa jazdy
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-13 12:20:29
Zmienił: Małgorzata 2013-05-13 12:20:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-13 12:20:46
(Wersja opublikowana)
Wzór wniosku o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-17 11:21:35
Zmienił: Małgorzata 2014-12-17 11:21:35
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-17 11:21:53
(Wersja opublikowana)
Druk B-0 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 07:42:33
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 10:38:09
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 10:38:15
(Wersja opublikowana)
Druk B-1/1 Wniosek o pozwolenie na budowę
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 11:39:15
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 10:42:31
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 10:42:36
(Wersja opublikowana)
Druk B-2/1 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 11:46:11
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 14:47:14
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 14:47:19
(Wersja opublikowana)
Druk B-2/2 Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego - robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 14:51:18
Zmienił: Małgorzata 2015-08-21 14:51:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 14:51:43
(Wersja opublikowana)
Druk B-3/1 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 08:23:38
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:56:28
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:56:33
(Wersja opublikowana)
Druk B-4/1 Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 08:59:53
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 10:51:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 10:51:29
(Wersja opublikowana)
Druk B-5/1 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 10:21:39
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 11:00:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 11:00:50
(Wersja opublikowana)
Druk B-5/2 Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 10:49:36
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 11:12:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 11:12:29
(Wersja opublikowana)
Druk B-6/1 Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-22 09:00:10
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 11:28:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 11:28:05
(Wersja opublikowana)
Druk B-7/1 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 12:09:44
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 12:54:53
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 12:55:01
(Wersja opublikowana)
Druk B-8/1 Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę  i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 12:16:41
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 15:05:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 15:05:13
(Wersja opublikowana)
Druk B-9/1 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-13 12:24:34
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 13:12:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 13:12:22
(Wersja opublikowana)
Druk EK-2/1 Wniosek o skierowanie do szkół i placówek kształcenia specjalnego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-04 11:19:02
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:50:35
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:50:41
(Wersja opublikowana)
Druk EK-4/1 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:25:29
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:52:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:52:16
(Wersja opublikowana)
Druk EK-5/1 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wykształcenia
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:30:33
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:56:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:56:55
(Wersja opublikowana)
Druk EK-6/1 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:34:10
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:06:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:06:50
(Wersja opublikowana)
Druk EK-6/2 Informacja o warunkach lokalowych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:36:35
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:09:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:09:27
(Wersja opublikowana)
Druk EK-6/3 Wykaz kadry pedagogicznej
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:41:24
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:13:02
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:13:36
(Wersja opublikowana)
Druk EK-6/4 Zobowiązanie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:43:21
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:15:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:15:35
(Wersja opublikowana)
Druk EK-6/5 Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki niepublicznej do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:50:08
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:17:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:17:32
(Wersja opublikowana)
Druk EK-7/1 Wniosek o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 10:58:43
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:20:42
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:20:51
(Wersja opublikowana)
Druk EK-7/2 Zawiadomienie o niepodjęciu / zaprzestaniu działalności przez szkołę lub placówkę niepubliczną, o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 11:02:18
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:32:23
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 12:32:30
(Wersja opublikowana)
Druk GN-6/1 wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 14:24:16
Zmienił: Wioletta 2014-08-11 14:24:16
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 14:25:46
(Wersja opublikowana)
DRUK GN-8/1 o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie*)posiadali gospodarstwo rolne
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 11:20:52
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 11:20:52
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 11:26:42
(Wersja opublikowana)
Druk GP-5/1 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-26 14:32:39
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 12:25:53
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 12:25:59
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-8/1 ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 12:49:14
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:50:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:51:00
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-9/1 WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO / KARTY POJAZDU
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 14:09:38
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 07:51:35
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 07:51:39
(Wersja opublikowana)
Druk KT-10/1 wniosek o wydanie wtórnika: tablic rejestracyjnych (tablicy rejestracyjnej), znaku legalizacyjnego, nalepki kontrolnej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-16 13:12:05
Zmienił: Katarzyna 2010-03-16 13:12:05
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-16 13:12:32
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-12/1 o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego pojazdu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 14:24:38
Zmienił: Katarzyna Skuza 2010-12-07 13:14:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 13:14:12
(Wersja opublikowana)
DRUK KT - 13/1 WNIOSEK o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 08:08:10
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 08:20:23
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 08:20:44
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-20/1 Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 09:00:59
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 13:07:40
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 13:07:45
(Wersja opublikowana)
DRUK KT - 22/1 WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 09:11:53
Zmienił: Ewa Strząbała 2007-03-06 12:44:41
Zatwierdził: Ewa Strząbała 2007-03-06 12:44:44
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 23 / 1 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 09:14:46
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-12 14:48:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-12 14:48:51
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-23/2 Załącznik do wniosku o licencję / zezwolenie / zaświadczenie
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 09:18:46
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 10:43:46
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 10:43:53
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-23/3 Oświadczenie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-09-27 09:02:58
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:54:16
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:54:21
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 24/1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 09:21:55
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:17:16
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:17:21
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-24/2 Oświadczenie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-26 12:53:28
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 10:57:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 10:57:32
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-24/3 Oświadczenie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-26 12:59:22
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:01:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:01:28
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-24/4 Oświadczenie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-26 13:04:11
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:08:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:08:18
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-24/5 Oświadczenie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-26 13:06:34
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:57:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:57:32
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-24/6 Oświadczenie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-26 13:09:12
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:56:09
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 11:56:15
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 25/1 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 09:29:23
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-09 09:50:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-09 09:50:34
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 25/2 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 09:36:23
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-09 09:53:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-09 09:53:19
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 26/1 WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY DO LICENCJI
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 10:12:55
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:00:33
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:00:38
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-26/2 WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY LICENCJI / ZEZWOLENIA
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-16 13:20:34
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:04:49
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:04:53
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 27/1 WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 10:23:44
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:59:35
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:59:40
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 27 / 2 WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 10:43:19
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:58:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 11:58:22
(Wersja opublikowana)
DRUK KT – 29 / 1 WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-21 13:23:21
Zmienił: Małgorzata 2015-07-21 13:23:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-21 13:24:13
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-30/1 Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-08 09:42:29
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:07:33
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:07:38
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-31/1 Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-05 14:58:55
Zmienił: Małgorzata 2013-04-05 14:58:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-05 14:59:22
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-32/1 Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-21 13:27:37
Zmienił: Małgorzata 2015-07-21 13:27:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-21 13:27:58
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-33/1 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 13:45:24
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 13:53:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-30 13:53:51
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-34/1 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu adnotacje urzędowe
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-02 07:55:04
Zmienił: Małgorzata 2012-05-02 07:55:04
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-02 07:55:59
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-35/1 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-05 14:34:30
Zmienił: Małgorzata 2013-04-05 14:34:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-05 14:35:09
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-37/1 Wniosek o wydanie licencji
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 10:36:37
Zmienił: Małgorzata 2013-09-18 10:36:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 10:37:02
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-37/2 Oświadczenie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 10:39:21
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:31:56
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 08:32:01
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-37/3 Oświadczenie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 10:43:11
Zmienił: Małgorzata 2013-09-18 10:43:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 10:43:56
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-38/1 Wniosek o wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-19 09:19:29
Zmienił: Małgorzata 2013-09-19 09:19:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-19 09:20:16
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-41/1 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 12:53:40
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 12:53:40
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 12:54:04
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-41/2 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: III/IV/V/VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 12:59:01
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 12:59:01
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 12:59:23
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-42/1 Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:17:32
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:21:56
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:22:01
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-42/2 Zawiadomienie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:32:25
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 13:32:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:32:48
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-42/3 Zawiadomienie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:34:04
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 13:34:04
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:34:26
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-42/4 Zawiadomienie
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:35:48
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 13:35:48
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:36:08
(Wersja opublikowana)
DRUK KT-43/1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:49:03
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 13:49:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:49:52
(Wersja opublikowana)
DRUK OK – 1/1 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 10:48:28
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 11:48:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 11:48:08
(Wersja opublikowana)
DRUK OK – 2/1 Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 11:11:42
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 11:56:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 11:57:10
(Wersja opublikowana)
DRUK OK – 2/2 Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-02 11:36:30
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 12:33:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 12:33:17
(Wersja opublikowana)
DRUK OK - 2/3 Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji składu Zarządu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-08-03 14:56:34
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 12:36:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-25 12:36:16
(Wersja opublikowana)
DRUK OK - 3/1 Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok / szczątków z zagranicy
Wprowadził: Magdalena Toporek 2006-06-27 08:43:59
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:28:57
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:29:12
(Wersja opublikowana)
DRUK OK - 3/2 Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok / szczątków
Wprowadził: Magdalena Toporek 2006-06-27 08:50:13
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:31:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:32:27
(Wersja opublikowana)
Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-09 11:12:20
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 11:55:41
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 11:55:48
(Wersja opublikowana)
Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-09 11:31:34
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 11:57:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 11:57:56
(Wersja opublikowana)
Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-01 13:48:08
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 12:06:01
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 12:06:08
(Wersja opublikowana)
DRUK RO-1/1 WNIOSEK Wyrażając chęć zalesienie gruntu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 11:32:27
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 11:32:27
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 11:45:48
(Wersja opublikowana)
Druk RO-2/1 ZGŁOSZENIE do ocechowania drewna
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 12:14:28
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:30:01
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:30:05
(Wersja opublikowana)
DRUK RO-4/1 Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 12:20:03
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:02:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:03:00
(Wersja opublikowana)
DRUK RO - 8/1 Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-25 13:52:52
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:39:51
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:40:03
(Wersja opublikowana)
Druk ZP - 1/1 Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 13:50:42
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-09 13:59:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-09 14:00:00
(Wersja opublikowana)
Druk ZP - 3/1 Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 14:16:41
Zmienił: Katarzyna 2009-10-30 14:16:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 14:17:18
(Wersja opublikowana)
Druk ZP-3/2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 10:26:26
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 10:26:26
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-08-01 10:27:02
(Wersja opublikowana)
Druk ZP - 4/1 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 14:22:17
Zmienił: Katarzyna 2009-10-30 14:22:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 14:22:48
(Wersja opublikowana)
Druk ZP - 4/2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 14:29:14
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-20 15:00:06
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-20 15:00:12
(Wersja opublikowana)
Druk ZP - 5/1 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-02 14:24:24
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 12:13:58
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 12:14:06
(Wersja opublikowana)
Druk ZP - 5/2 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-02 08:42:14
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 12:16:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 12:16:26