Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Rada Powiatu III Kadencji > Uchwały Rady Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Uchwały Rady Powiatu

(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/94/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-08 12:47:30
Zmienił: Katarzyna 2010-12-08 12:47:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-08 12:48:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/93/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/7/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-08 10:38:11
Zmienił: Katarzyna 2010-12-08 10:38:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-08 10:38:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/92/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych z obowiązkiem dokonania dopłaty
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-08 09:24:07
Zmienił: Katarzyna 2010-12-08 09:24:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-08 09:25:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/91/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kieleckiego do projektu pn. ,,Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 15:05:24
Zmienił: Katarzyna 2010-12-07 15:05:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 15:05:55
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/90/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 14:47:48
Zmienił: Katarzyna 2010-12-07 14:47:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 14:48:13
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/89/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 12:00:31
Zmienił: Katarzyna 2010-12-07 12:00:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 12:01:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/88/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 08:36:45
Zmienił: Katarzyna 2010-12-07 08:36:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-07 08:38:35
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/87/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-06 14:30:14
Zmienił: Katarzyna 2010-12-06 14:30:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-06 14:34:36
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/86/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie: przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik oraz Gminie Raków zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-06 13:39:33
Zmienił: Katarzyna 2010-12-06 13:39:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-06 13:40:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/85/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-06 11:47:16
Zmienił: Katarzyna 2010-12-06 11:47:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-06 11:50:15
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/84/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Kielecki zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2011 - 2015
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-03 13:39:22
Zmienił: Katarzyna 2010-12-03 13:39:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-03 13:39:55
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/83/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim na lata 2011 - 2016"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-02 11:04:27
Zmienił: Katarzyna 2010-12-02 11:04:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-02 11:07:16
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/82/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w formie darowizny, na rzecz Powiatu Kieleckiego, zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 01 Chęciny gm. Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-30 13:24:55
Zmienił: Katarzyna 2010-11-30 13:24:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-30 13:25:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/81/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny przez Powiat Kielecki nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Starochęciny, gm. Chęciny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-30 12:57:30
Zmienił: Katarzyna 2010-11-30 12:57:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-30 12:57:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/80/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łopuszno, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 12:40:27
Zmienił: Katarzyna 2010-11-25 12:40:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 12:42:01
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/79/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Zagnańsk, nieruchomości położonej w obrębie Samsonów gm. Zagnańsk, oznaczonej jako działka Nr 665/5 stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 12:06:45
Zmienił: Katarzyna 2010-11-25 12:06:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 12:07:34
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/78/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010 - 2015"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 08:21:04
Zmienił: Katarzyna 2010-11-25 08:21:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 08:25:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/77/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/17/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-18 11:20:55
Zmienił: Katarzyna 2010-11-18 11:20:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-18 11:22:58
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/76/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-18 10:50:55
Zmienił: Katarzyna 2010-11-18 10:50:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-18 10:51:20
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/75/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/51/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łopusznie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 12:04:34
Zmienił: Katarzyna Skuza 2010-09-27 12:49:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 12:49:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/74/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/50/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 11:45:19
Zmienił: Katarzyna 2010-09-27 11:45:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 11:45:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/73/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/49/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 11:01:24
Zmienił: Katarzyna 2010-09-27 11:01:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 11:04:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/72/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/48/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 10:47:03
Zmienił: Katarzyna 2010-09-27 10:47:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 10:47:32
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/71/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/47/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 09:43:48
Zmienił: Katarzyna 2010-09-27 09:43:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 09:44:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/70/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/46/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 09:23:33
Zmienił: Katarzyna 2010-09-27 09:23:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-27 09:23:58
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/69/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/45/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 13:20:35
Zmienił: Katarzyna 2010-09-24 13:20:35
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 13:21:00
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/68/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/44/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 10:47:00
Zmienił: Katarzyna 2010-09-24 10:47:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 10:47:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/67/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/43/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bodzentynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 09:31:32
Zmienił: Katarzyna 2010-09-24 09:31:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 09:32:01
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/66/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/42/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 08:44:12
Zmienił: Katarzyna Skuza 2010-09-24 09:43:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-24 09:43:28
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/65/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych (LPIK) w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku, Łagowie, Łopusznie, Mniowie i Nowej Słupi ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-23 08:38:46
Zmienił: Katarzyna 2010-09-23 08:38:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-23 08:44:40
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/64/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/27/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. dotyczącej przyznania pierwszeństwa i wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w obrębie Starochęciny gm. Chęciny oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 13:22:47
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 13:22:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 13:23:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/63/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Kieleckiego, na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej z obowiązkiem dokonania dopłaty
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 13:08:14
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 13:08:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 13:08:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/62/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000r. dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:58:26
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 12:58:26
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:58:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/61/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:44:30
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 12:44:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:44:56
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/60/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:28:13
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 12:28:13
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:28:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/59/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:17:38
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 12:17:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 12:18:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/58/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale w spółce ,,Lotnisko Kielce" Sp. z o. o. z siedzibą w Masłowie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 11:43:14
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 11:43:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 11:49:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/57/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 11:27:07
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 11:27:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 11:29:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/56/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 11:00:21
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 11:00:21
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 11:03:26
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/55/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 10:50:19
Zmienił: Katarzyna 2010-09-22 10:50:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-22 10:52:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/54/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXV/6/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 12:17:40
Zmienił: Katarzyna 2010-07-29 12:17:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 12:18:02
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/53/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 12:07:40
Zmienił: Katarzyna 2010-07-29 12:07:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 12:08:09
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/52/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 11:02:55
Zmienił: Katarzyna 2010-07-29 11:02:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 11:08:16
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/51/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łopusznie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 10:24:36
Zmienił: Katarzyna 2010-07-29 10:24:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 10:25:40
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/50/10 Rady Powiatu w Kielcach w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 10:04:33
Zmienił: Katarzyna Skuza 2010-07-29 10:26:57
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 10:27:26
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/49/10 Rady Powiatu w Kielcach w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 08:37:36
Zmienił: Katarzyna 2010-07-29 08:37:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-29 08:38:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/48/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-28 14:56:46
Zmienił: Katarzyna 2010-07-28 14:56:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-28 14:57:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/47/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-08 14:01:38
Zmienił: Katarzyna 2010-07-08 14:01:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-08 14:02:00
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/46/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-08 13:31:26
Zmienił: Katarzyna 2010-07-08 13:31:26
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-08 13:32:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/45/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-08 10:27:41
Zmienił: Katarzyna 2010-07-08 10:27:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-08 10:28:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/44/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 11:30:51
Zmienił: Katarzyna 2010-07-06 11:30:51
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 11:31:54
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/43/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bodzentynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 09:45:03
Zmienił: Katarzyna 2010-07-06 09:45:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 09:45:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/42/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 08:51:11
Zmienił: Katarzyna 2010-07-06 08:51:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 08:52:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/41/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 07:49:56
Zmienił: Katarzyna 2010-07-06 07:49:56
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-06 07:50:34
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/40/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie przekazania przez Powiat Kielecki Gminie Sitkówka - Nowiny zadania polegającego na założeniu i prowadzeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 14:24:16
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 14:24:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 14:24:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/39/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn. ,,Wyznaczanie stref  zagrożenia powodziowego dla rzeki Nidy jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej" będącego I etapem studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Nidy w zakresie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 14:12:14
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 14:12:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 14:12:45
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/38/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 13:44:58
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 13:44:58
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 13:45:54
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/37/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sandomierskiego i powiatu staszowskiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 13:29:15
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 13:29:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 13:29:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/36/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łagów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 12:29:03
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 12:29:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 12:29:25
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/35/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 12:13:19
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 12:13:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 12:14:09
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/34/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 12:03:29
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 12:03:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 12:04:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 11:47:38
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 11:47:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 11:49:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIX/32/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 11:21:27
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 11:21:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 11:22:57
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVIII/31/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kielcach z działalności Centrum w roku 2009 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-14 13:22:56
Zmienił: Katarzyna 2010-05-14 13:22:56
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-14 13:24:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVIII/30/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-14 12:58:39
Zmienił: Katarzyna 2010-05-14 12:58:39
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-14 12:59:22
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVIII/29/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-18 10:05:19
Zmienił: Katarzyna 2010-05-18 10:05:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-18 10:10:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVIII/28/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 14:47:04
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 14:47:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 14:48:44
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/27/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa i wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w obrębie Starochęciny gm. Chęciny oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 11:41:49
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 11:41:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 11:42:12
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/26/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 11:02:46
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 11:02:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 11:03:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/25/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 10:27:10
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 10:27:10
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 10:27:32
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/24/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 09:58:48
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 09:58:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 09:59:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 09:08:12
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 09:08:12
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 09:08:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała nr XXVII/22/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 07:33:46
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 07:33:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 07:34:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/21/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego oraz jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-06 14:36:17
Zmienił: Katarzyna 2010-05-06 14:36:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-06 14:36:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/20/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-06 12:10:41
Zmienił: Katarzyna 2010-05-06 12:10:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-06 12:14:57
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVII/19/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-06 11:55:21
Zmienił: Katarzyna 2010-05-06 11:55:21
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-06 11:59:07
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/18/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pierzchnica
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 13:37:53
Zmienił: Katarzyna 2010-03-12 13:37:53
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 13:38:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/17/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/2/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 11:02:43
Zmienił: Katarzyna 2010-03-12 11:02:43
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 11:03:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/16/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację w 2010r. przez Powiat Kielecki projektu systemowego pod nazwą ,,Równi lecz różni", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 10:28:21
Zmienił: Katarzyna 2010-03-12 10:28:21
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 10:28:45
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/15/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2010 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-11 15:04:32
Zmienił: Katarzyna 2010-03-11 15:04:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-11 15:08:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/14/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chmielnik
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-11 11:15:29
Zmienił: Katarzyna 2010-03-11 11:15:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-11 11:16:15
(Wersja opublikowana)
Uchwała XXVI/13/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania z realizacji zadań w 2009r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 09:04:34
Zmienił: Katarzyna 2010-03-12 09:04:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-12 09:08:02
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/12/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-10 13:17:08
Zmienił: Katarzyna 2010-03-10 13:17:08
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-10 13:17:43
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/11/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 13:40:07
Zmienił: Katarzyna 2010-03-09 13:40:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 13:40:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/10/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 12:04:59
Zmienił: Katarzyna 2010-03-09 12:04:59
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 12:07:02
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXVI/9/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-10 11:31:23
Zmienił: Katarzyna 2010-03-10 11:31:23
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-10 11:32:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/8/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Starosty Kieleckiego za 2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 14:44:49
Zmienił: Katarzyna 2010-02-12 14:44:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 14:45:18
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/7/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2010 rok"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 14:24:30
Zmienił: Katarzyna 2010-02-12 14:24:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 14:34:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/6/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 13:04:03
Zmienił: Katarzyna 2010-02-12 13:04:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 13:04:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/5/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Powiat Kielecki działań zmierzających do utworzenia i przystąpienia do spółki aktywności obywatelskiej w celu uczestniczenia przez nią w procesach prywatyzacyjnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 12:51:40
Zmienił: Katarzyna 2010-02-12 12:51:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 12:52:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/4/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/63/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie przyjęcia Programu pn.: ,,Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2009 - 2013"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 11:07:19
Zmienił: Katarzyna 2010-02-12 11:07:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 11:10:31
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/3/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 10:38:49
Zmienił: Katarzyna 2010-02-12 10:38:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 10:39:29
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/2/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 08:26:17
Zmienił: Katarzyna 2010-02-12 08:26:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-12 08:27:08
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 12:34:52
Zmienił: Katarzyna 2010-02-11 12:34:52
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 12:44:08
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/84/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę przez Powiat Kielecki nieruchomości gruntowej, położonej w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina Chęciny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 11:21:41
Zmienił: Katarzyna 2010-02-11 11:21:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 11:22:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/83/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 10:54:38
Zmienił: Katarzyna 2010-02-11 10:54:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 10:55:25
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/82/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/67/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę przez Powiat Kielecki na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Podzamcze, obręb Starochęciny, gmina Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 10:14:38
Zmienił: Katarzyna 2010-02-11 10:14:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 10:14:57
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/81/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/73/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 09:30:49
Zmienił: Katarzyna 2010-02-11 09:30:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-11 09:31:13
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/80/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/72/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kieleckiego do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa  Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenie wkładu własnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 13:51:44
Zmienił: Katarzyna 2010-02-10 13:51:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 13:52:02
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/79/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 12:52:12
Zmienił: Katarzyna 2010-02-10 12:52:12
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 12:53:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/78/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/2/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 11:05:32
Zmienił: Katarzyna 2010-02-10 11:05:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 11:06:44
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIV/77/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 10:06:28
Zmienił: Katarzyna 2010-02-10 10:06:28
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-02-10 10:12:23
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIII/76/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Kielcach do przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Kielcach projektu ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010 - 2014"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-01-06 08:29:58
Zmienił: Katarzyna 2010-01-06 08:29:58
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-01-06 08:30:47
(Wersja opublikowana)
Uchwała XXIII/75/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-01-05 14:23:31
Zmienił: Katarzyna 2010-01-05 14:23:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-01-05 14:23:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIII/74/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/17/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2009 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 14:26:22
Zmienił: Katarzyna 2010-01-04 14:26:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 14:27:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIII/73/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 12:44:36
Zmienił: Katarzyna 2010-01-04 12:44:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 12:45:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIII/72/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kieleckiego do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenie wkładu własnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 10:03:31
Zmienił: Katarzyna 2010-01-04 10:03:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 10:04:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIII/71/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr XXI/44/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 09:34:42
Zmienił: Katarzyna 2010-01-04 09:34:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-01-04 09:35:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXIII/70/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-23 10:29:40
Zmienił: Katarzyna 2009-12-23 10:29:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-23 10:44:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/69/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (LPIK) w Rakowie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 11:57:37
Zmienił: Katarzyna 2009-12-09 11:57:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 11:58:15
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/68/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 11:25:13
Zmienił: Katarzyna 2009-12-09 11:25:13
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 11:26:31
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/67/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę przez Powiat Kielecki na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Podzamcze, obręb Starochęciny, gmina Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 09:41:45
Zmienił: Katarzyna 2009-12-09 09:41:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 09:42:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała XXII/66/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Starochęcinach gm. Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 08:32:46
Zmienił: Katarzyna 2009-12-09 08:32:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-09 08:33:38
(Wersja opublikowana)
Uchwała XXII/65/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Starochęciny gmina Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-08 14:39:17
Zmienił: Katarzyna 2009-12-08 14:39:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-08 14:42:12
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/64/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przyjęcia raportu za lata 2007 - 2008, z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego - aktualizacja, na lata 2007 - 2011, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2018
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-08 11:27:34
Zmienił: Katarzyna 2009-12-08 11:27:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-08 11:28:26
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/63/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie przyjęcia ,,Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2009 - 2013"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-08 09:19:20
Zmienił: Katarzyna 2009-12-08 09:19:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-08 09:21:30
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/62/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/19/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kieleckiego do wdrażania projektu systemowego pod nazwą: ,,Równi lecz różni", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-07 13:40:25
Zmienił: Katarzyna 2009-12-07 13:40:25
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-07 13:40:46
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/61/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Kielecki zadań z zakresu administracji rządowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-18 15:00:00
Zmienił: Katarzyna 2009-11-18 15:00:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-11-18 15:00:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXII/60/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-18 14:25:46
Zmienił: Katarzyna 2009-11-18 14:25:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-11-18 14:37:28
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/59/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie poparcia stanowiska, w zakresie planowanego poziomu finansowania zakładów opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2010r. przyjętego Uchwałą Nr XXIX/508/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-22 09:03:18
Zmienił: Katarzyna 2009-09-22 09:03:18
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-22 09:05:03
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/58/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radgoszcz
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 14:42:33
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 14:42:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 14:43:13
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/57/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 14:30:18
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 14:30:18
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 14:32:00
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/56/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 13:52:38
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 13:52:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 13:54:53
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/55/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 13:21:19
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 13:21:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 13:23:12
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/54/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 12:56:53
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 12:56:53
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 12:59:54
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/53/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 12:30:00
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 12:30:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 12:32:29
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/52/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 11:52:36
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 11:52:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 12:00:16
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/51/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zobowiązań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych ,,Powódź 2009" o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 11:24:02
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 11:24:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 11:26:00
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/50/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 10:51:04
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 10:51:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 10:52:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/49/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 10:22:40
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 10:22:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 10:23:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/48/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przekazania zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu do Gminy Kielce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 09:53:05
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 09:53:05
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 10:00:25
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/47/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie odpłatnego nabycia od Gminy Kielce na własność Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ul. Popiełuszki, oznaczonej w ewid. gruntów obr. 0024 jako działka Nr 1492/3 o powierzchni 2,0382ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą Nr KW KI1L/00096927/0
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 09:30:02
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 09:30:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 09:30:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/46/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Małopolskiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 09:06:52
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 09:06:52
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 09:07:36
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/45/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 08:26:50
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 08:26:50
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 08:28:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/44/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 07:54:36
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 07:54:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 07:55:56
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXI/43/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 07:38:03
Zmienił: Katarzyna 2009-09-21 07:38:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-21 07:50:07
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/42/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:33:27
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:35:43
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:35:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/41/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tokarnia gm. Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:19:33
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:19:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:21:00
(Wersja opublikowana)
Uchwała XX/40/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności geodezyjno - prawnych i rokowań z Prezydentem Miasta Kielce w sprawie nabycia nieruchomości położonej w...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 13:56:36
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:01:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 14:02:22
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/39/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie włączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 13:15:35
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-07 13:21:12
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 13:21:18
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/38/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 12:54:56
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-07 12:55:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-07 12:55:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/37/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-06 14:39:20
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-06 14:39:59
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-06 14:44:21
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/36/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 14:43:34
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-02 14:44:59
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 14:45:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/35/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33B, gm. Daleszyce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 14:26:58
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-02 14:31:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 14:31:47
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/34/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 11:52:11
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-02 11:54:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 11:54:32
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/33/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 11:36:50
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-02 11:37:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 11:37:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/32/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 15:07:12
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-01 15:07:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 15:07:44
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/31/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 13:51:29
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-01 13:51:57
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 13:52:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/30/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 12:31:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-01 12:32:51
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 12:33:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/29/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2007 - 2008, z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu kieleckiego - aktualizacja, na lata 2007 - 2011, z uwzględnieniem...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 12:13:13
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-01 12:14:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-01 12:15:12
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/28/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/2/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-30 13:17:11
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-30 13:18:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-30 13:19:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/27/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-30 08:08:27
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-30 08:09:57
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-30 08:10:01
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/26/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 15:09:32
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 15:10:10
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 15:10:16
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/25/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Klimontów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 14:31:04
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 14:32:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 14:32:36
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/24/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 14:09:00
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 14:09:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 14:10:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XX/23/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 13:48:59
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 13:53:26
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 13:53:31
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/22/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/69/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Kieleckiemu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 10:55:32
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-15 11:01:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 11:01:49
(Wersja opublikowana)
Uchwała nr XIX/21/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Stypendia dla studentów z powiatu...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 10:45:23
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-15 10:46:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 10:46:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/20/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 09:58:56
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-15 10:00:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 10:01:22
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/19/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kieleckiego do wdrażania projektu systemowego pod nazwą ,,Równi lecz różni", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 08:44:26
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-15 08:45:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 08:45:41
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/18/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny przez Powiat Kielecki na rzecz Gminy Chęciny nieruchomości gruntowej (ul. Cmentarnej), położonej w mieście...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 08:05:43
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-15 08:12:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-15 08:12:13
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/17/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2009 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 14:55:46
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-14 14:56:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 14:56:43
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/16/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności Centrum w 2008 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 13:48:03
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-14 13:52:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 13:52:13
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/15/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 12:05:34
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-14 12:06:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 12:06:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XIX/14/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 11:58:50
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-14 11:59:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 11:59:34
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/13/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności geodezyjno - prawnych i rokowań z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji spółka z o.o. w Kielcach i...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 12:20:33
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-10 12:21:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 12:22:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/12/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia ,,Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2009 rok"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 11:29:18
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-10 11:33:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 11:37:07
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/11/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Daleszycach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 11:04:23
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-10 11:04:23
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 11:06:08
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/10/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 08:37:37
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-10 08:37:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-10 08:38:49
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/9/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 13:05:16
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-09 13:05:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 13:06:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/8/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 12:36:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-09 12:37:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 12:37:35
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/7/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Rembowie gmina Raków do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie gmina Raków
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 09:00:04
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-09 09:01:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 09:02:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/6/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Rembowie gmina Raków
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 08:48:12
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-09 08:48:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-09 08:49:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/5/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Starosty Kieleckiego za 2008r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-06 10:27:14
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-06 10:27:54
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-06 10:28:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/4/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania z realizacji zadań w 2008r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 14:55:17
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-05 14:56:35
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 15:00:36
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/3/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 14:15:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-05 14:17:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 14:17:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/2/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 13:50:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-05 13:51:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 13:51:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVIII/1/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 13:23:03
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-05 13:23:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-05 13:24:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/108/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelce Opolskie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 14:04:53
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-15 14:07:53
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 14:07:56
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/7/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 12:38:31
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-15 12:40:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 12:40:28
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/106/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 11:13:20
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-15 11:13:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 11:15:38
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 10:06:30
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-15 10:07:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 10:07:53
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/104/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 09:22:36
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-15 09:23:25
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-15 09:23:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 13:10:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 13:11:21
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 13:11:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/102/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 12:32:14
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 12:33:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 12:33:28
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/101/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:34:04
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:34:43
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:34:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/100/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-13 14:52:00
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:26:21
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:26:26
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/99/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/18/2001 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2001r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania Dorocznych Nagród za osiągnięci
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-13 14:12:12
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:25:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:25:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/98/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-13 13:23:37
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:24:50
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:24:53
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/97/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-13 12:47:33
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:22:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 11:22:48
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/96/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-13 12:31:09
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 10:41:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 10:41:12
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XVII/95/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-01-13 11:10:53
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-01-14 10:34:57
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-01-14 10:35:05
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XVI/94/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-11 08:57:06
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-11 08:57:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-11 08:57:51
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XVI/93/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-10 13:25:23
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-10 13:26:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-10 13:26:29
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XVI/92/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 12:59:21
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-08 13:00:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 13:00:39
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XVI/91/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/24/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2008 roku środki Państwowego...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 11:54:58
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-08 12:01:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 12:02:38
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XVI/90/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/71/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 11:26:10
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-08 11:26:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 11:26:48
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XVI/89/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 10:30:19
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-08 10:30:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-08 10:33:35
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XV/88/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2008 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-15 10:24:41
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-15 10:24:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-15 10:25:39
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XV/87/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny przez Powiat Kielecki na rzecz Gminy Pierzchnica nieruchomości gruntowej położonej we wsi Gumienice, gmina...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-14 09:51:30
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-14 09:52:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-14 09:52:49
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XV/86/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Domu Pomocy Społecznej w...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-14 09:01:16
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-14 09:02:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-14 09:02:11
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XV/85/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2008r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Rembowie gmina Raków
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-13 11:27:41
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-13 11:28:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-13 11:29:28
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XV/84/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2008r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 w Podzamczu gmina Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-10 10:49:00
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-10 10:49:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-10 10:49:49
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XV/83/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2008r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Podzamczu gmina Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-09 12:42:39
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-09 12:43:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-09 12:44:07
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/82/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 13:04:54
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 13:05:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 13:05:49
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/81/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 12:43:55
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 12:44:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 12:44:31
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/80/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 12:39:14
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 12:39:52
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 12:40:01
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIV/79/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Starochęcinach gm. Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:51:25
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:52:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:52:20
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/78/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:23:58
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:24:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:25:28
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/77/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:03:33
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:04:09
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 11:04:12
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/76/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:57:38
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:58:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:58:44
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIV/75/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/20/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:43:30
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:44:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:44:50
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/74/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń miesięcznych dla dyrektorów powiatowych zakładów opieki zdrowotnej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:36:08
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:36:54
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:36:59
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/73/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:10:44
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:11:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 10:11:53
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/72/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelce Opolskie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:58:11
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:58:58
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:59:03
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/71/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:41:37
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:42:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:42:49
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIV/70/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:11:46
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:16:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 09:18:33
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/69/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Kieleckiemu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 12:58:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-14 12:59:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 12:59:36
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/68/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:52:03
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:52:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:54:47
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/67/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości bez przetargu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:48:08
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:48:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:48:39
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/66/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny przez Powiat Kielecki na rzecz Gminy Chęciny nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Bolmin, gmina Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:42:10
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:42:53
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-14 08:43:19
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/65/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 11:21:34
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-11 11:22:13
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 11:22:19
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/64/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 11:10:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-11 11:11:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 11:11:27
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/63/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:34:38
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:36:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:36:11
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/62/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w szkołach ponadgimnazjalnych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych,...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:28:00
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:29:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:29:09
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/61/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie włączenia Technikum Nr 9 w Bodzentynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:21:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:22:23
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-11 10:22:27
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/60/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie założenia Technikum Nr 9 w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 14:40:06
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 14:40:53
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 14:41:21
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/59/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie włączenia Szkoły Policealnej w Bodzentynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:25:03
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:25:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:26:08
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/58/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Bodzentynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:14:11
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:14:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:20:00
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/57/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łopusznie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:10:34
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:11:09
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:11:16
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/56/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łopusznie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:00:05
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:01:21
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 13:01:46
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/55/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie przekazania przez Powiat Kielecki Gminie Łagów zadania polegającego na założeniu i prowadzeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:56:14
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:56:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:56:55
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/54/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/33/2004 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:50:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:51:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:51:50
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/53/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/32/2004 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:19:21
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:20:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 12:20:10
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/52/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/42/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007r. dotyczącej założenia Technikum Uzupełniającego w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 11:27:28
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 11:27:54
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 11:28:01
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XIII/51/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/40/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007r. dotyczącej założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chęcinach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 11:21:21
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-10 11:22:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-10 11:22:11
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/50/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji dla Miasta Kielce na zakup środków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, niezbędnych do likwidacji skażeń i...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-09 12:43:06
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-09 12:44:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-09 12:44:31
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/49/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-08 14:37:26
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-08 14:37:51
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-08 14:38:00
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XIII/48/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-07-08 13:57:59
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-07-08 13:58:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-07-08 14:01:55
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/47/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. dotycząca zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XXV/38/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-21 08:43:57
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-21 08:44:56
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-21 08:45:05
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/46/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 13:08:56
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-16 13:12:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 13:12:43
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/45/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny przez Powiat Kielecki na rzecz Gminy Pierzchnica nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Skrzelczyce,...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 11:45:16
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-16 11:46:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 11:46:25
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/44/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/19/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 11:02:47
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-16 11:03:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 11:03:24
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/43/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/24/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2008 roku środki Państwowego...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 10:08:07
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-16 10:09:28
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 10:10:02
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/42/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia ograniczenia używania jednostek pływających z napędem motorowym na oznaczonej części zbiornika Chańcza
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 09:27:47
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-16 09:27:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 09:28:36
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/41/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr V/21/2003 z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia używania jednostek pływających z napędem...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 09:11:13
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-16 09:12:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 09:12:20
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XII/40/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 08:19:42
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-16 08:20:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-16 08:20:44
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XII/39/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego w Chęcinach oraz rozwiązania Zespołu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 15:03:21
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 15:03:51
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 15:04:06
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XII/38/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach placówki publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 14:48:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 14:49:59
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 14:50:08
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XII/37/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego w Chęcinach placówki publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 14:37:24
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 14:42:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 14:42:42
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/36/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 13:51:46
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 13:52:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 13:53:00
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XII/35/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu, gm. Zagnańsk
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 13:31:19
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 13:31:52
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 13:32:06
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/34/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie, gm. Daleszyce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 11:11:55
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 11:13:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 11:13:24
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/33/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:44:50
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:51:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:51:31
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/32/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu, gm. Zagnańsk
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:26:18
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:26:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:26:51
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/31/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, gm. Masłów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:07:32
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:08:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 10:08:14
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/30/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/63/2004 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 09:33:59
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 09:35:56
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 09:36:00
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/29/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 08:17:05
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 08:19:10
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 08:19:13
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/28/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Raków
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 14:54:56
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-14 14:55:25
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 14:55:35
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/27/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności Centrum w roku 2007 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 13:58:16
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-14 14:10:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 14:10:18
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/26/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 12:04:31
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-14 12:05:01
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 12:10:38
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XII/25/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 10:50:32
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-14 10:50:58
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-14 10:51:06
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/24/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2008 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-21 10:19:06
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-21 10:20:01
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-21 10:20:32
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/23/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia ,,Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2008 rok"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-21 09:55:14
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-21 09:56:18
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-21 09:58:23
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/22/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany organizacji Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:36:30
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:40:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:40:50
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/21/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:18:08
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:19:08
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:19:11
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/20/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:05:42
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:06:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 11:06:24
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/19/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Widełkach, gmina Daleszyce oraz w Złotej Wodzie, Lechówku, Sędku, gmina Łagów, pomiędzy Powiatem...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:49:54
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:50:50
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:50:59
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/18/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:36:43
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:41:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:41:47
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XI/17/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:22:43
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:23:09
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:23:14
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XI/16/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego w Chęcinach oraz rozwiązania Zespołu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:16:24
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:17:01
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:17:05
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XI/15/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach placówki publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:02:43
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:03:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 10:03:22
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XI/14/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego w Chęcinach placówki publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 09:53:10
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-20 09:54:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-20 09:54:08
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XI/13/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 14:52:26
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-19 14:53:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 14:53:29
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XI/12/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmiany organizacji funkcjonowania Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach polegającej na przekazaniu Gminie Strawczyn do prowadzenia Szkolnego...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 14:19:09
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-19 14:20:18
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 14:20:25
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA XI/11/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przekazania Gminie Strawczyn do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strawczynie jako zadania własnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 11:44:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-19 11:46:26
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 11:46:31
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/10/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kieleckiego do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania ,,Kampania promocyjna...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 11:09:51
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-19 11:12:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 11:12:38
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/9/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/42/2000 z dnia 20 września 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Organizacji Turystycznej Województwa...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 09:55:03
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-19 09:57:58
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-19 09:58:12
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/8/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania z realizacji zadań w 2007r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 14:12:32
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-18 14:14:59
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 14:15:19
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/7/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 13:40:05
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-18 13:40:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 13:43:23
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/6/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 12:32:22
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-18 12:32:35
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 12:36:25
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/5/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:54:10
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:54:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:55:02
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/4/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:45:06
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:49:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:49:35
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/3/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kielcach za 2007r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:27:00
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:27:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-18 08:28:09
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/2/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-12 11:37:36
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-12 11:40:39
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-12 11:40:45
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XI/1/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-12 11:28:36
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-12 11:39:57
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-12 11:40:02
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/89/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 10:12:00
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-22 10:53:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 10:53:19
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/88/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Daleszycach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 09:07:56
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-22 09:09:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 09:09:55
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/87/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:49:53
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:50:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:50:43
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/86/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2008r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:41:58
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:42:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:43:35
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/85/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:14:34
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:15:26
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-22 08:15:30
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/84/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie w Powiatowym Zakładzie Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach wartości jednego punktu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-21 11:55:08
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-21 11:55:50
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-21 11:55:56
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/83/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2008 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-21 10:57:35
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-21 11:03:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-21 11:16:03
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/82/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2007 roku środki Państwowego...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-21 09:44:04
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-21 09:47:57
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-21 09:49:08
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/81/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 15:10:22
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-16 15:11:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 15:11:38
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/80/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę w zakresie I etapu robót budowlano - remontowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 15:05:21
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-16 15:06:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 15:06:40
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA X/79/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 12:58:15
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-16 13:13:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 13:14:01
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/78/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 12:47:28
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-16 12:48:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 12:48:07
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/77/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 11:12:46
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-16 11:13:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 11:13:40
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/76/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 11:05:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-16 11:06:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 11:06:29
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR X/75/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 10:49:22
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-01-16 10:51:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-01-16 10:54:52
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/74/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie apelu do władz samorządowych Miasta Kielce
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-16 11:25:25
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:42:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:42:38
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/73/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-16 11:13:21
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:40:51
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:40:54
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/72/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-16 10:46:13
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:39:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:39:19
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/71/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 7 w Podzamczu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-16 09:42:06
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:37:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:37:31
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/70/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-16 09:00:24
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:34:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:34:55
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/69/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla powiatu kieleckiego - aktualizacja" na lata 2007 - 2011, z uwzględnieniem perspektywy...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-16 08:43:40
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:31:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-12-11 09:31:26
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/68/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska w powiecie kieleckim za lata 2005 - 2006
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-15 08:26:26
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-11-15 08:27:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-11-15 08:28:07
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/67/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2007 roku środki Państwowego...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-15 08:16:32
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-11-15 08:17:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-11-15 08:17:59
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/66/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Domu Pomocy Społecznej w...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:42:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:43:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:43:47
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/65/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Powiatowego Urzędu...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:34:37
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:35:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:35:53
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/64/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie przekazania Gminie Piekoszów zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:17:27
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:22:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 13:24:47
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/63/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 10:58:37
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-11-14 11:44:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 11:44:13
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 10:28:09
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-11-14 10:28:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-11-14 10:32:05
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/61/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 13:50:05
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 14:05:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 14:05:57
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/60/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 13:36:27
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 14:04:43
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 14:04:47
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/59/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, w granicach administracyjnych powiatu kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 13:00:28
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 14:03:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 14:03:23
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/58/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 10:34:54
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 11:16:12
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 12:40:02
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/57/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Powiatu Kieleckiego do Rady Fundacji na rzecz Zintegrowanego Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego ,,Bóbr"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:52:54
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:55:52
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:56:00
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/56/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego w Podzamczu w przedmiocie likwidacji...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:39:42
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:42:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:42:55
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/55/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie stopniowej likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego w Podzamczu w przedmiocie...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:26:19
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:27:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 09:27:45
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/54/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Technikum Nr 7 wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku poprzez likwidację kierunków kształcenia
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 08:05:31
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-07 08:31:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-07 08:32:25
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/53/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami w powiecie kieleckim za lata 2005 - 2006
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-06 09:29:12
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-06 09:34:05
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-06 09:34:33
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/52/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-06 08:16:05
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-06 08:17:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-06 08:18:01
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/51/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-06 07:45:40
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-06 07:46:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-06 07:46:35
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/50/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-05 14:47:18
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-05 14:48:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-05 14:48:46
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VIII/49/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-09-05 14:17:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-09-05 14:18:56
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-09-05 14:25:08
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VII/48/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie przyznania dotacji dla Miasta Kielce na zakup środków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, niezbędnych do likwidacji skażeń ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:39:16
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:39:55
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:40:30
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Kieleckiego środków finansowych na realizację wymienionych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:18:57
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:22:43
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:22:49
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR VII/46/07 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:08:34
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:13:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 12:13:25
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/45/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 11:49:25
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 11:49:25
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 11:49:45
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/44/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 10:06:15
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 10:06:15
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 10:06:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/43/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007r. w sprawie włączenia Technikum Uzupełniającego w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:59:10
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:59:10
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:59:46
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/42/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Chmielniku.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:56:33
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:56:33
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:57:23
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/41/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chęcinach do Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:28:55
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:28:55
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:29:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/40/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chęcinach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:16:42
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:16:42
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 09:17:25
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 08:10:50
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 08:10:50
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-06-25 08:37:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-23 07:35:50
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-23 08:34:17
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-23 08:34:19
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/37/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-23 07:27:14
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-23 07:27:14
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-23 07:27:45
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/36/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonania w imieniu Rady Powiatu obowiązków określonych w ustawie z dn. 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 13:12:20
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 13:13:14
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 13:13:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/35/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27.06.2006 r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 11:35:05
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 11:37:16
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 11:37:18
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/34/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany porozumienia stanowiącego załącznik Nr l do Uchwały Nr V/23/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 11:13:47
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 11:15:29
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 11:15:31
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/33/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności Centrum w 2006 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy..
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 09:51:38
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 10:09:18
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 10:09:30
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/32/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 08:47:18
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 08:50:02
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 08:50:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr VI/31/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 08:22:57
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 08:22:57
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-20 08:25:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/30/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007r w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 09:00:47
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 09:00:47
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 09:00:57
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/29/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 08:00:17
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 08:00:17
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 08:11:55
(Wersja opublikowana)
Uchwała V/28/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Łagiewnikach gm. Chmielnik, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Chmielnik.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 07:54:10
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 07:54:10
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 07:54:26
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR V/27/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 07:11:57
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 07:11:57
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-06 07:38:48
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/26/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 14:10:54
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 14:10:54
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 14:26:20
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/25/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 10:21:16
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 10:21:16
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 11:06:16
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/24/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przekazania zadań publicznych i określenia zasad pokrywania przez Powiat Kielecki kosztów rehabilitacji mieszkańców uczestniczących w Warsztacie Terapii Zajęciowej...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:52:21
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:52:32
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:58:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/23/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przekazania zadań publicznych i określenia zasad pokrywania przez Powiat Kielecki kosztów rehabilitacji mieszkańców uczestniczących w Warsztacie Terapii Zajęciowej...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:44:34
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:47:07
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:47:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/22/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Kielecki kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2,...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:38:25
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:38:25
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-05 09:40:08
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/21/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji zadań w 2006r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji ..."
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-04 09:25:53
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-04 09:27:32
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-04 10:43:35
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/20/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kielcach za 2006 r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-04 08:45:00
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-04 08:45:00
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-04 08:45:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr V/19/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-02 13:50:26
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-02 13:50:26
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-02 13:50:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/l8/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2007 r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-21 07:37:05
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-02 12:27:42
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-04-02 12:27:44
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/17/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2007 rok
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-21 07:09:45
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-21 07:09:45
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-21 07:10:07
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/16/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Powiatu oraz wyboru przewodniczącego komisji
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 14:17:55
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 14:17:55
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 14:18:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/15/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Kielcach na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu kieleckiego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:56:08
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:57:16
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:57:26
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/14/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 08 lutego 2007 roku. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku Nr 70, położonym w Łagiewnikach gm. Chmielnik wraz z udziałami w gruncie.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:30:30
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:30:30
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:30:46
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/13/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 7 wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku poprzez likwidację kierunków kształcenia.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:09:03
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:09:03
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:09:15
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/12/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzących w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:05:17
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:06:30
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:06:46
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/11/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzących w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 7 im.Jana III ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 12:55:05
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:00:58
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 13:00:59
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/10/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 11:40:33
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 11:44:53
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 11:44:55
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/9/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu kieleckiego.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 11:37:48
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 11:38:49
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 11:38:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/8/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr YI/3/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 10:16:38
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 10:16:38
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 10:17:03
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/7/07 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 10:00:04
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 10:00:04
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 10:00:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/6/07 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:46:55
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:47:36
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:47:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/5/07 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:22:38
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:22:38
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:22:58
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR IV/4/07 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w schemacie struktury organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, stanowiącym załącznik do Statutu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:14:14
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:19:57
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:20:06
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA Nr IV/3/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku"
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 07:59:31
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 07:59:31
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-20 08:00:01
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/2/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-19 14:22:33
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-19 14:22:33
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-19 14:25:12
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr IV/1/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-19 12:59:12
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-19 12:59:12
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-03-19 12:59:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr III/20/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-23 12:00:17
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-23 12:00:17
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-23 12:21:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr III/19/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zapisu o możliwości wetowania przez wojewodę inwestycji samorządowych finansowanych z funduszy ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 14:00:15
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 08:11:42
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 08:26:40
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr III/18/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach do dokonywania czynności w sprawie z zakresu prawa pracy z wyłączeniem ustalenia wynagrodzenia Staroście.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 13:53:27
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 08:26:14
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 08:26:15
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr III/17/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Kieleckiemu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 13:49:31
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:41:07
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:41:31
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr III/16/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Kielcach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 13:47:25
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:32:48
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:33:06
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr III/15/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wicestarosty.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 09:32:04
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:13:56
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:15:40
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr III/14/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Starosty Kieleckiego.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 11:46:21
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:07:37
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-15 07:07:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/13/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Chęciny zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-05 09:19:51
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-04 13:20:10
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-04 13:29:05
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/12/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie przekazania Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-27 13:45:04
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-04 10:56:24
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-04 11:08:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/11/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie przekazania Gminie Raków zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-04-21 08:38:49
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-03 12:46:42
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-03 13:02:38
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/10/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie przekazania Gminie Masłów zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-11-28 09:44:54
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-03 12:29:24
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-03 12:39:01
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/9/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-11-21 14:29:20
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-03 12:17:21
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-03 12:17:54
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/8/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji problemowych Rady Powiatu w Kielcach oraz wyboru przewodniczących komisji.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-11-21 12:06:32
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-22 09:42:20
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:47:02
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/7/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach oraz wyboru jej przewodniczącego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-10-20 12:50:52
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-21 09:49:34
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:46:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr II/6/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Powiatu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-10-20 10:21:08
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-21 09:11:58
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:46:36
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr I/5/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/22/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2006 roku środki PFRON
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-10-20 08:52:45
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-21 08:29:30
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:46:20
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr I/4/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Statutowej Rady Powiatu w Kielcach, oraz wyboru przewodniczącego Komisji
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-10-20 08:50:07
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:44:48
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:46:08
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr I/3/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Kielcach oraz ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład Komisji
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-10-20 08:44:49
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:45:44
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:45:45
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr I/2/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-09-09 13:49:17
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:41:27
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:43:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr I/1/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-10-20 08:43:15
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-21 07:14:51
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-12-29 07:42:57