Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Rada Powiatu II Kadencji > Uchwały Rady Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Uchwały Rady Powiatu

Uchwały Rady Powiatu

Uchwały Rady Powiatu w Kielcach przyjęte w latach 1998 - 2002 pierwszej kadencji Rady

 
Rok: 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/73/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu w Kielcach dotyczącego sieci szpitali w Polsce"
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-06-28 13:25:52
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 11:24:58
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 12:00:19
(Wersja opublikowana)
Uchwała nr XXXVI/72/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006 roku w sprawie oddania w użyczenie Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z. o.o w Kielcach nieruchomości położonej w Podzamczu Chęcińskim.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-06-28 13:20:44
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 11:18:40
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 11:18:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/71/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Kieleckiego...
Wprowadził: Ewa Strząbała 2006-08-02 13:17:06
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 11:09:23
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 11:09:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/70/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...
Wprowadził: Ewa Strząbała 2006-08-02 10:55:54
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 11:01:57
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 11:01:59
(Wersja opublikowana)
Uchwała XXXVI/69/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowyrn nieruchomości gruntowej, położonej w Starochęcinach gm. Chęciny.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:48:02
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:48:02
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:49:29
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/68/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/22/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2006 roku środki Państ
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:29:13
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:49:02
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:49:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/67/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:10:53
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:25:29
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-23 10:25:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/66/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Wprowadził: Ewa Strząbała 2006-10-23 14:10:26
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 14:56:16
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 14:56:34
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/65/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 13:11:42
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 14:01:15
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 14:01:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/64/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 11:26:38
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 11:26:38
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 11:40:28
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXVI/63/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 08:50:21
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 08:54:45
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-22 08:54:47
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXV/62/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/44/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 14:14:10
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 14:56:10
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 14:56:18
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXV/61/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 13:14:13
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 13:14:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 13:15:25
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXV/60/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 września 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 12:42:21
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 12:42:21
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-10-03 12:42:34
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXV /59/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 września 2006 roku w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Nr 7 im. Jana III Sobieskiego w Podzamczu placówki publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:36:31
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:38:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:38:16
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXV/58/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 września 2006 roku w sprawie włączenia do placówki publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:30:12
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:30:12
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:31:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXV/57/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 września 2006 roku w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Jana III Sobieskiego w Podzamczu publicznej placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 13:42:28
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:26:44
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 14:26:45
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXV/56/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 września 2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 13:12:36
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 13:12:36
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-09-29 13:21:59
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/55/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kieleckiego do porozumienia dotyczącego przejęcia niektórych praw i obowiązków innych jednostek samorządu terytorialnego ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 14:15:52
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 14:16:54
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 14:16:56
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/54/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/19/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 13:26:14
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 13:26:45
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 13:28:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/53/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 10:52:55
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 10:52:55
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 11:15:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/52/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie włączenia Szkoły Policealnej w Chmielniku, do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 10:16:46
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 10:16:46
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 10:16:55
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/51/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Chmielniku.
Wprowadził: Magdalena Toporek 2006-06-09 12:59:01
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 10:04:47
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 10:08:37
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/50/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łopusznie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 08:53:06
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 08:53:48
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-30 08:55:22
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/49/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łopusznie
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 14:30:40
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 14:30:40
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 14:45:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/48/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 12:47:11
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 12:47:11
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 12:47:29
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/47/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla Rodzinnych Domów Dziecka Nr l, 2, 3, 4, 5.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 12:37:11
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 12:37:11
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 12:37:58
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/46/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Rodzinnych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3, 4, 5
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 11:40:10
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 11:41:38
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 11:41:40
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku z filią w Rudzie Strawczyńskiej.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 11:33:36
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 11:33:36
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 11:34:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/44/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za pierwsze półrocze
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:48:41
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:48:41
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 11:15:47
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/43/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim na lata 2006 - 2010".
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:32:29
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:32:29
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:44:13
(Wersja opublikowana)
Uchwała XXXIV/42/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:41:56
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:41:56
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:43:08
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIV/41/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:37:12
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:38:54
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 10:39:18
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/40/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Kieleckiemu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 09:43:51
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 09:43:51
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 09:44:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/39/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006 r. dotycząca zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XXV/38/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 09:23:43
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 09:24:36
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-29 09:24:41
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/38/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany organizacji funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strawczynie, włączenie w strukturę organizacyjną Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowe
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 13:43:34
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 14:03:27
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 14:03:32
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XXXIII/37/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przyznania dotacji dla Miasta Kielce na zakup środków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, niezbędnych do likwidacji skażeń ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 11:03:50
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 11:04:12
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 11:04:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/36/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 08:54:27
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 08:54:27
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 08:54:52
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/35/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie aktualizacji priorytetów i części operacyjnej „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego" na lata 2001-2015
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 14:37:52
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 08:22:23
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-25 08:25:17
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/34/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 13:11:09
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 14:15:35
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 14:30:45
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/33/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 12:55:38
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 12:55:38
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 13:08:35
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXIII/32/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 12:32:32
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 12:46:37
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 12:49:16
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/31/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w szkołach ponadgimnazjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 11:36:25
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 11:38:43
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 11:38:46
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA Nr XXXII/30/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 10:04:43
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 10:09:47
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 10:35:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/29/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Zabłociu.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 13:32:13
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 13:32:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-24 09:50:10
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/28/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej:Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Wójtostwo.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 11:16:45
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 13:19:08
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 13:19:23
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/27/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Rakowie.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 09:12:58
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 09:14:19
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-23 09:35:59
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/26/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej:Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Jaworze.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 14:12:05
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 14:12:05
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 14:38:01
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/25/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Rodzinny Dom Dziecka Nr l w Woli Kopcowej.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 13:25:41
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 13:25:41
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 13:57:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/24/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 11:27:13
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 11:27:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 12:54:19
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 08:31:07
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 08:31:50
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-19 08:33:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/22/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2006 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-07 10:59:38
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-07 10:59:38
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-07 11:23:09
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXII/21/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-07 10:34:23
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-07 10:34:23
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-08-07 10:34:34
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/20/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie gm. Raków.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-28 14:12:52
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-08 13:27:39
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-08 13:27:41
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/19/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-28 07:44:55
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-28 07:44:55
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-28 07:59:09
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/18/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-28 07:17:48
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-28 07:17:48
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-28 07:29:08
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/17/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006 roku. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności Centrum w 2005 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-27 07:20:53
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-27 07:20:53
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-27 10:49:03
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXXI/16/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do spółki i ustalenia zasad objęcia udziałów w spółce działającej pod firmą „Chłodnie Kieleckie" Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-27 07:14:20
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-27 07:14:37
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-04-27 07:14:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/15/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Apelu do władz samorządowych Miasta Kielce
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 14:13:26
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 14:15:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 14:15:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/14/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Powiatu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 14:02:39
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 14:02:39
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 14:02:50
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/13/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia "Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2006 rok"
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 13:38:42
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 13:38:42
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 13:39:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/12/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku Nr 70, położonym w Łagiewnikach gm. Chmielnik wraz z udziałami w gruncie...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 12:23:20
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 12:24:38
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 12:24:47
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/11/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Nowej Słupi, Świętej Katarzynie, Łagowie, Mąchocicach - Scholasterii, ...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 12:16:35
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 12:16:48
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 12:17:18
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/10/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 11:59:22
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 11:59:22
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 12:05:03
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XXX/9/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 11:10:05
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 11:10:05
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 11:18:37
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA Nr XXX/8/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielinach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 12:50:18
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 12:50:18
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-27 10:55:55
(Wersja opublikowana)
UCHWAŁA NR XXX/7/06 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 11:03:40
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 11:03:40
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 12:39:07
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/6/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie przekształcenia organizacyjnego szkolnych schronisk młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:44:02
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:45:10
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:45:12
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/5/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego...
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:22:12
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:22:12
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:22:39
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/4/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2005 r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodow
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:05:41
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:05:41
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-24 10:15:33
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/3/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kielcach za 2005r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 11:51:54
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 11:51:54
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-15 09:28:49
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/2/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 11:17:58
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 11:17:58
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 11:38:48
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr XXX/1/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 10:58:56
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 10:58:56
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-03-14 11:12:03