Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jawność Finansów Powiatu > Sprawozdawczość budżetowa 2015

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Sprawozdawczość budżetowa 2015

(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2015 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:21:30
Zmienił: Małgorzata 2015-07-23 13:21:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:26:09
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2015 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:19:23
Zmienił: Małgorzata 2015-07-23 13:19:23
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:20:02
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:10:14
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:13:35
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:13:40
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału roku 2015
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:06:32
Zmienił: Małgorzata 2015-07-23 13:06:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 13:09:23
(Wersja opublikowana)
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 12:46:30
Zmienił: Małgorzata 2015-07-23 12:46:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 12:47:34
(Wersja opublikowana)
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 12:41:58
Zmienił: Małgorzata 2015-07-23 12:41:58
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 12:43:18
(Wersja opublikowana)
Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 12:25:19
Zmienił: Małgorzata 2015-07-23 12:25:19
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 12:26:29
(Wersja opublikowana)
Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 11:59:27
Zmienił: Małgorzata 2015-07-23 11:59:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-23 12:04:38
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 10:52:44
Zmienił: Małgorzata 2015-05-04 10:52:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 10:54:47
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 09:16:11
Zmienił: Małgorzata 2015-05-04 09:16:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 09:16:22
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 09:06:25
Zmienił: Małgorzata 2015-05-04 09:06:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 09:07:18
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 08:59:58
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 09:02:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-04 09:02:42
(Wersja opublikowana)
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:54:07
Zmienił: Małgorzata 2015-04-30 14:54:07
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:54:34
(Wersja opublikowana)
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca  roku 2015
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:48:55
Zmienił: Małgorzata 2015-04-30 14:48:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:49:48
(Wersja opublikowana)
Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:45:51
Zmienił: Małgorzata 2015-04-30 14:45:51
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:46:14
(Wersja opublikowana)
Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:30:26
Zmienił: Małgorzata 2015-04-30 14:30:26
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 14:32:40