Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jawność Finansów Powiatu > Sprawozdawczość budżetowa 2014

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Sprawozdawczość budżetowa 2014

(Wersja opublikowana)
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 14:17:05
Zmienił: Małgorzata 2015-06-29 14:17:05
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 14:17:27
(Wersja opublikowana)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:46:56
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:48:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:48:19
(Wersja opublikowana)
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:42:36
Zmienił: Małgorzata 2015-04-30 13:42:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:45:17
(Wersja opublikowana)
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31.12.2014 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:38:28
Zmienił: Małgorzata 2015-04-30 13:38:28
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:39:55
(Wersja opublikowana)
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2014 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:28:34
Zmienił: Małgorzata 2015-04-30 13:28:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-30 13:28:51
(Wersja opublikowana)
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:17:04
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 14:17:04
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:18:41
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 13:53:56
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 13:53:56
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 13:54:14
(Wersja opublikowana)
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 13:36:11
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 13:36:11
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 13:37:03
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 13:13:33
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 13:13:33
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 13:13:52
(Wersja opublikowana)
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 12:20:19
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 12:20:19
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 12:20:37
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 12:08:30
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 12:08:30
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 12:08:54
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 11:56:22
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 11:56:22
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 11:57:23
(Wersja opublikowana)
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2014 r.
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 11:20:02
Zmienił: Jolanta 2015-02-25 11:20:02
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 11:20:39
(Wersja opublikowana)
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według stanu na koniec 2014 roku
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 14:44:17
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-24 14:46:00
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 14:46:07
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 14:37:36
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-24 14:45:36
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 14:45:41
(Wersja opublikowana)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 13:54:31
Zmienił: Jolanta 2015-02-24 13:54:31
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 13:54:50
(Wersja opublikowana)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 12:59:57
Zmienił: Jolanta 2015-02-24 12:59:57
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-24 13:00:17
(Wersja opublikowana)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:52:21
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 10:52:21
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:53:00
(Wersja opublikowana)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:47:35
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 10:47:35
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:48:27
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:37:31
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 10:37:31
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:38:30
(Wersja opublikowana)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:30:09
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 10:30:09
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:30:55
(Wersja opublikowana)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:20:46
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 10:20:46
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:21:35
(Wersja opublikowana)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:04:42
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 10:04:42
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 10:05:49
(Wersja opublikowana)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 09:56:39
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 09:56:39
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 09:57:49
(Wersja opublikowana)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 09:43:53
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 09:43:53
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 09:44:57
(Wersja opublikowana)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2014
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 09:32:12
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 09:32:12
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 09:33:06
(Wersja opublikowana)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-08-27 10:25:02
Zmienił: Małgorzata 2014-08-27 10:25:02
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-08-27 10:25:43
(Wersja opublikowana)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-08-27 10:18:29
Zmienił: Małgorzata 2014-08-27 10:18:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-08-27 10:18:53
(Wersja opublikowana)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 10:16:51
Zmienił: Małgorzata 2014-07-23 10:16:51
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 10:17:21
(Wersja opublikowana)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 10:10:12
Zmienił: Małgorzata 2014-07-23 10:10:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 10:10:41
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:46:32
Zmienił: Małgorzata 2014-07-23 09:46:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:46:48
(Wersja opublikowana)
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 2 kwartału roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:42:29
Zmienił: Małgorzata 2014-07-23 09:42:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:42:45
(Wersja opublikowana)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:28:46
Zmienił: Małgorzata 2014-07-23 09:28:46
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:29:08
(Wersja opublikowana)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:26:22
Zmienił: Małgorzata 2014-07-23 09:26:22
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-23 09:26:50
(Wersja opublikowana)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-24 12:33:31
Zmienił: Małgorzata 2014-04-24 12:33:31
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-24 12:34:32
(Wersja opublikowana)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2014 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-24 12:29:54
Zmienił: Małgorzata 2014-04-24 12:29:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-24 12:30:21
(Wersja opublikowana)
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 1 kwartału roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 13:47:30
Zmienił: Małgorzata 2014-04-23 13:47:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 13:47:51
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 12:44:20
Zmienił: Małgorzata 2014-04-23 12:44:20
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 12:44:41
(Wersja opublikowana)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 12:34:03
Zmienił: Małgorzata 2014-04-23 12:34:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 12:34:23
(Wersja opublikowana)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 11:41:41
Zmienił: Małgorzata 2014-04-23 11:41:41
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 11:42:04
(Wersja opublikowana)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-22 14:07:30
Zmienił: Małgorzata 2014-04-22 14:07:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-22 14:07:49
(Wersja opublikowana)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-22 13:44:33
Zmienił: Małgorzata 2014-04-22 13:44:33
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-22 14:00:09