Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jawność Finansów Powiatu > Sprawozdawczość Budżetowa 2012

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Sprawozdawczość Budżetowa 2012

(Wersja opublikowana)
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2012 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-11 13:32:14
Zmienił: Małgorzata 2013-09-11 13:32:14
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-11 13:32:32
(Wersja opublikowana)
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2012 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 11:15:30
Zmienił: Małgorzata 2013-05-09 11:15:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 11:15:51
(Wersja opublikowana)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2012 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 11:08:28
Zmienił: Małgorzata 2013-05-09 11:08:28
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 11:08:52
(Wersja opublikowana)
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kielecki sporządzony na dzień 31-12-2012 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 10:48:51
Zmienił: Małgorzata 2013-05-09 10:48:51
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 10:49:10
(Wersja opublikowana)
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 10:42:42
Zmienił: Małgorzata 2013-05-09 10:42:42
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 10:43:09
(Wersja opublikowana)
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-27 14:25:34
Zmienił: Małgorzata 2013-02-27 14:25:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-27 14:26:43
(Wersja opublikowana)
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-27 14:17:30
Zmienił: Małgorzata 2013-02-27 14:17:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-27 14:17:48
(Wersja opublikowana)
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-27 13:39:02
Zmienił: Małgorzata 2013-02-27 13:39:02
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-27 13:39:48
(Wersja opublikowana)
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:57:08
Zmienił: Małgorzata 2013-02-26 14:57:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:58:01
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:48:32
Zmienił: Małgorzata 2013-02-26 14:48:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:48:50
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:42:50
Zmienił: Małgorzata 2013-02-26 14:42:50
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:43:14
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:36:22
Zmienił: Małgorzata 2013-02-26 14:36:22
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 14:36:40
(Wersja opublikowana)
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 10:28:06
Zmienił: Małgorzata 2012-11-06 10:28:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 10:28:31
(Wersja opublikowana)
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 10:25:29
Zmienił: Małgorzata 2012-11-06 10:25:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 10:25:47
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:47:42
Zmienił: Małgorzata 2012-11-06 09:47:42
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:48:05
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:44:30
Zmienił: Małgorzata 2012-11-06 09:44:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:44:53
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:42:32
Zmienił: Małgorzata 2012-11-06 09:42:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:42:53
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2012 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:39:22
Zmienił: Małgorzata 2012-11-06 09:39:22
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:39:44
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2012 - SPZOZ
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:35:52
Zmienił: Małgorzata 2012-11-06 09:35:52
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-11-06 09:36:32
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych- Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:49:58
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 14:49:58
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:51:07
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:41:17
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 14:41:17
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:42:43
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji- Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:31:14
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 14:31:14
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:31:45
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:23:53
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 14:23:53
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:25:54
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Szpital Powiatowy w Chmielniku
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:09:36
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 14:09:36
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:09:59
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Szpital Powiatowy w Chmielniku
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 13:59:36
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 13:59:36
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 14:00:03
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 11:28:12
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 11:28:12
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 11:28:52
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 10:40:20
Zmienił: Jolanta 2012-08-10 10:40:20
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2012-08-10 10:40:56
(Wersja opublikowana)
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 10:06:17
Zmienił: Małgorzata 2012-07-23 10:06:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 10:06:40
(Wersja opublikowana)
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:39:00
Zmienił: Małgorzata 2012-07-23 09:39:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:39:55
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:30:10
Zmienił: Małgorzata 2012-07-23 09:30:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:30:26
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:22:50
Zmienił: Małgorzata 2012-07-23 09:22:50
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:23:12
(Wersja opublikowana)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 08:39:28
Zmienił: Małgorzata 2012-07-23 08:39:28
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 08:40:41
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 99/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2012 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-06 14:52:27
Zmienił: Małgorzata 2013-03-06 14:52:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-06 14:52:46
(Wersja opublikowana)
Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 2 kwartału roku 2012 
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 08:17:18
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:18:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-23 09:18:55
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012 - Powiatowe Centrum Usług Medycznych.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:57:39
Zmienił: Małgorzata 2012-07-20 08:57:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:57:55
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012 - Powiatowe Centrum Usług Medycznych.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:54:58
Zmienił: Małgorzata 2012-07-20 08:54:58
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:55:13
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012 - Szpital Powiatowy w Chmielniku.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:45:00
Zmienił: Małgorzata 2012-07-20 08:45:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:45:14
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012 - Szpital Powiatowy w Chmielniku.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:42:39
Zmienił: Małgorzata 2012-07-20 08:42:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:43:02
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012 - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital specjalistyczny w Kielcach.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:35:27
Zmienił: Małgorzata 2012-07-20 08:35:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:35:46
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012 - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:32:36
Zmienił: Małgorzata 2012-07-20 08:32:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-20 08:32:56
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-11 12:18:17
Zmienił: Małgorzata 2012-06-11 12:18:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-11 12:18:39
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-11 12:12:44
Zmienił: Małgorzata 2012-06-11 12:12:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-11 12:15:32
(Wersja opublikowana)
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:56:13
Zmienił: Małgorzata 2012-06-05 12:56:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:56:55
(Wersja opublikowana)
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:38:50
Zmienił: Małgorzata 2012-06-05 12:38:50
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:39:51
(Wersja opublikowana)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:19:55
Zmienił: Małgorzata 2012-06-05 12:19:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:20:11
(Wersja opublikowana)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:10:13
Zmienił: Małgorzata 2012-06-05 12:10:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:10:33
(Wersja opublikowana)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:06:28
Zmienił: Małgorzata 2012-06-05 12:06:28
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-05 12:06:55
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 11/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kieleckiego obejmującej lata 2012-2028
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-17 11:44:54
Zmienił: Małgorzata 2012-01-17 11:44:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-17 11:45:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 10/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2012 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-17 11:29:34
Zmienił: Małgorzata 2012-01-17 11:29:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-17 11:29:48
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 9/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2012 rok.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-17 11:25:13
Zmienił: Małgorzata 2012-01-17 11:25:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-01-17 11:25:44