Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jawność Finansów Powiatu > Sprawozdawczość Budżetowa 2010

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Sprawozdawczość Budżetowa 2010

(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 59/I/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2010 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 10:51:34
Zmienił: Małgorzata 2012-07-13 10:51:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-13 10:52:32
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 10:59:27
Zmienił: Małgorzata 2011-11-02 10:59:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 11:00:03
(Wersja opublikowana)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 10:52:16
Zmienił: Małgorzata 2011-11-02 10:52:16
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 10:53:07
(Wersja opublikowana)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 10:12:29
Zmienił: Małgorzata 2011-11-02 10:12:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 10:12:52
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 09:59:38
Zmienił: Małgorzata 2011-11-02 09:59:38
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 09:59:59
(Wersja opublikowana)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 09:41:17
Zmienił: Małgorzata 2011-11-02 09:41:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-02 09:41:40