Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Ogłoszenia i obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia
(Wersja opublikowana)
Informacja dotycząca wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Sitkówka-Nowiny, obręb 0004 Wola Murowana.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-04 08:16:38
Zmienił: Małgorzata 2015-08-04 08:16:38
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-04 08:17:14
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 21.07.2015 r. o wydaniu dla PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 12 i 13 na terenie Leśnictwa Paprocice, inwestycja na działkach nr ewid.: 706 obręb Huta Nowa, gm. Bieliny oraz na działkach nr ewid.: 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 obręb Małacentów, gm. Łagów" 
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-22 14:49:44
Zmienił: Małgorzata 2015-07-22 14:49:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-22 14:50:44
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 21.07.2015 r. o wydaniu dla PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 4 na terenie Leśnictwa Huta, inwestycja na działkach nr ewid.: 706, 707, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 721, 722, 723, 724, 725 obręb Huta Nowa gm. Bieliny" 
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-22 14:33:07
Zmienił: Małgorzata 2015-07-22 14:33:07
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-22 14:35:32
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, przez zezwolenie na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-24 08:46:31
Zmienił: Małgorzata 2015-06-24 08:46:31
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-24 08:47:07
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0015 Suków gm. Daleszyce.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-03 10:14:30
Zmienił: Małgorzata 2015-06-03 10:14:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-03 10:17:15
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dąbrowa gm. Masłów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-03 09:45:03
Zmienił: Małgorzata 2015-06-03 09:45:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-03 09:46:47
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 12 i 13 na terenie Leśnictwa Paprocice, inwestycja na działkach nr ewid.: 706 obręb Huta Nowa gm. Bieliny oraz na działkach nr ewid.: 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, obręb Małacentów gm. Łagów" na obszar Natura 2000 - Ostoja Jeleniowska PLH260028.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-11 15:14:25
Zmienił: Małgorzata 2015-05-11 15:14:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-11 15:14:45
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 4 na terenie Leśnictwa Huta, inwestycja na działkach nr ewid.: 706, 707, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 721, 722, 723, 724, 725 obręb Huta Nowa gm. Bieliny" na obszar Natura 2000 - Ostoja Jeleniowska PLH260028.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-11 15:08:43
Zmienił: Małgorzata 2015-05-11 15:08:43
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-11 15:09:02
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Skrzelczyce gmina Pierzchnica
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-27 13:35:46
Zmienił: Małgorzata 2015-04-27 13:35:46
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-27 13:36:12
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne gm. Masłów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-24 09:45:20
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-24 10:13:57
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-24 10:14:05
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Zrecze Małe gmina Chmielnik.
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-04-23 13:04:24
Zmienił: Jolanta 2015-04-23 13:04:24
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-04-23 13:04:50
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Daleszyce i gminie Masłów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-21 10:38:05
Zmienił: Małgorzata 2015-04-21 10:38:05
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-21 10:38:25
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0017 Szczukowskie Górki gm. Piekoszów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-03 11:05:21
Zmienił: Małgorzata 2015-04-03 11:05:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-03 11:07:58
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie Słopiec gmina Daleszyce oznaczona numerem działki 780 o powierzchni 0,0400 ha, przeznaczona jest do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie prac związanych z przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Słopiec gmina Daleszyce.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-18 08:16:06
Zmienił: Małgorzata 2015-03-18 08:16:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-18 08:16:27
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dąbrowa gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 219/10 o pow. 0,0830 ha, Nr 367/6 o pow. 0,0662 ha, ujawnione w księdze wieczystej w KW KI1L/00024039/3.
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-03-11 14:10:13
Zmienił: Jolanta 2015-03-11 14:10:13
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-11 14:10:51
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne, gm. Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 443 o powierzchni 0,6100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00106344/3.
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-03-11 13:26:14
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-11 14:01:45
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-11 14:02:07
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0015 Suków gm. Daleszyce.
Wprowadził: Jolanta Oleszek 2015-03-10 12:05:09
Zmienił: Jolanta 2015-03-10 12:05:09
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-10 12:05:41
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-05 12:21:27
Zmienił: Małgorzata 2015-03-05 12:21:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-05 12:22:51
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0017 Szczukowskie Górki, gm. Piekoszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 552/18 o powierzchni 0,0300 ha, Nr 552/20 o powierzchni 0,0200 ha, dla której Sad Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00144740/7.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-18 13:36:36
Zmienił: Małgorzata 2015-02-18 13:36:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-18 13:37:01
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0014 Smyków gmina Daleszyce.  
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-06 11:55:31
Zmienił: Małgorzata 2015-02-06 11:55:31
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-06 11:55:50
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie Dąbrowa gmina Masłów oznaczona numerem działki 446, przeznaczona jest do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-30 15:13:27
Zmienił: Małgorzata 2015-01-30 15:13:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-30 15:16:29
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dotyczące wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0006 Kostomłoty I gm. Miedziana Góra, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-27 14:18:11
Zmienił: Małgorzata 2015-01-27 14:18:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-27 14:18:45
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dąbrowa, gm. Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 219/10 o powierzchni 0,0830 ha i Nr 367/6 o powierzchni 0,0662 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00024039/3.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-22 13:21:30
Zmienił: Małgorzata 2015-01-22 13:21:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-22 13:21:46
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0015 Suków, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 187 o powierzchni 0,3700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00152886/1.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-22 13:10:18
Zmienił: Małgorzata 2015-01-22 13:10:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-22 13:10:47
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Zrecze Małe.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-16 09:34:59
Zmienił: Małgorzata 2015-01-16 09:34:59
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-16 09:35:23
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Zrecze Małe.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-16 09:14:07
Zmienił: Małgorzata 2015-01-16 09:14:07
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-01-16 09:14:59
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza do zbycia w drodze przetargu, nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne gm. Masłów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 443 o powierzchni 0,6100 ha.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-12-30 10:00:17
Zmienił: Wioletta 2014-12-30 10:00:17
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-12-30 10:01:17
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki, działając jako reprezentant Skarbu Państwa ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niżej wymienionej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00138633/9.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-18 11:18:27
Zmienił: Małgorzata 2014-12-18 11:18:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-18 11:19:07
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dotyczące wykazu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonych w gminach Daleszyce, Masłów i Piekoszów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-11-27 08:22:48
Zmienił: Małgorzata 2014-11-27 08:22:48
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-11-27 08:23:30
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gościniec gmina Chęciny w celu przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i przebudową sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej w miejscowości Skiby nr 411
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 11:32:42
Zmienił: Wioletta 2014-11-13 11:32:42
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-11-13 11:33:36
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o spotkaniu uczestników scalenia wsi Mosty, gmina Chęciny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-11-12 08:54:10
Zmienił: Małgorzata 2014-11-12 08:54:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-11-12 08:54:42
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Fanisławice gmina Łopuszno w celu przeprowadzenia prac remontowych linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-10-28 15:14:03
Zmienił: Małgorzata 2014-10-28 15:14:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-10-28 15:14:21
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny gm. Zagnańsk"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-10-15 15:01:43
Zmienił: Małgorzata 2014-10-15 15:01:43
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-10-15 15:02:02
(Wersja opublikowana)
Oferta realizacji zadania publicznego Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego na terenie Powiatu Kieleckiego pn. Stypendia im. Andrzeja Radka. 
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-22 14:26:54
Zmienił: Małgorzata 2014-09-22 14:26:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-22 14:27:22
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Mosty, gmina Chęciny, Powiat Kielecki.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-11 08:24:05
Zmienił: Małgorzata 2014-09-11 08:24:05
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-11 08:24:27
(Wersja opublikowana)
Decyzja Starosty Buskiego orzekająca o ograniczeniu korzystania z nieruchomości położnej w Kielcach, przy ul. Karczówkowskiej 30 (obręb 0015).
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-08 09:51:33
Zmienił: Małgorzata 2014-09-08 09:51:33
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-08 09:51:51
(Wersja opublikowana)
Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0014 Smyków gmina Daleszyce.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-04 11:01:26
Zmienił: Małgorzata 2014-09-04 11:01:26
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-04 11:01:53
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w miejscowości Eustachów Mały gm. Łopuszno.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-08-27 10:05:57
Zmienił: Małgorzata 2014-08-27 10:05:57
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-08-27 10:06:51
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie dotyczące ustalenia czynności granic działki nr 70/1 położonej w obrębie Maleszowa gmina Pierzchnica
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-22 14:25:11
Zmienił: Wioletta 2014-08-22 14:25:11
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-22 14:26:11
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny gm. Zagnańsk".
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 09:22:18
Zmienił: Wioletta 2014-08-11 09:22:18
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 09:23:34
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś Niwki Daleszyckie (odcinek łączący drogę gminną z drogą powiatową Nr 0335T Niwki Daleszyckie - droga powiatowa Nr 0334T)"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-28 08:40:36
Zmienił: Małgorzata 2014-07-28 08:40:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-28 08:41:04
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-22 10:20:00
Zmienił: Małgorzata 2014-07-22 10:20:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-22 10:20:19
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Smyków, gm. Daleszyce.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-15 14:11:23
Zmienił: Małgorzata 2014-07-15 14:11:23
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-15 14:12:18
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Mosty, gmina Chęciny, powiat kielecki.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-03 15:08:39
Zmienił: Małgorzata 2014-07-03 15:08:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-03 15:08:59
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw w rejonie oczyszczalni ścieków gm. Zagnańsk".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-02 13:23:45
Zmienił: Małgorzata 2014-07-02 13:23:45
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-02 13:24:03
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki zawiadamia o zatwierdzeniu "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby udrożnienia koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie, gmina Łagów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-04 12:36:18
Zmienił: Małgorzata 2014-06-04 12:36:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-04 12:36:41
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada - Szewce - Zagrody na odcinku Szewce - Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego od km 4+108 do km 5+100 w msc. Szewce gm. Sitkówka - Nowiny".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-29 14:09:47
Zmienił: Małgorzata 2014-05-29 14:09:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-29 14:10:16
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Rehabilitacja stacjonarna dla osób niepełnosprawnych" w związku z realizacja w 2014 roku projektu systemowego pn. "Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-28 14:24:59
Zmienił: Małgorzata 2014-05-28 14:24:59
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-28 14:25:16
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego oraz do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 11:59:19
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-23 10:47:23
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-23 10:47:28
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw w rejonie oczyszczalni ścieków gm. Zagnańsk".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-16 15:07:48
Zmienił: Małgorzata 2014-05-16 15:07:48
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-16 15:08:27
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie geodezyjnym Starochęciny gm. Chęciny, przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-13 10:09:01
Zmienił: Małgorzata 2014-05-13 10:09:01
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-13 10:12:08
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby udrożnienia koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczania wód powodziowych, woj. świętokrzyskie, gmina Łagów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 13:23:41
Zmienił: Małgorzata 2014-04-23 13:23:41
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-23 13:24:22
(Wersja opublikowana)
Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego pn. "Koncert z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-16 11:12:42
Zmienił: Małgorzata 2014-04-16 11:12:42
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-16 11:14:45
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Bilczy".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-16 10:30:30
Zmienił: Małgorzata 2014-04-16 10:30:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-16 10:30:51
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada - Szewce - Zagrody na odcinku Szewce - Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego od km 4+108 do km 5+100 w msc. Szewce gm. Sitkówka-Nowiny"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-08 13:38:51
Zmienił: Małgorzata 2014-04-08 13:38:51
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-08 13:40:28
(Wersja opublikowana)
Dotyczy spotkań uczestników scalenia gruntów obrębu Mosty z geodetą projektantem.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-02 14:12:08
Zmienił: Małgorzata 2014-04-02 14:12:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-02 14:12:27
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Miedziana Góra gmina Miedziana Góra, przeznaczone są do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia w m. Miedziana Góra.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-02 08:21:37
Zmienił: Małgorzata 2014-04-02 08:21:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-02 08:22:02
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową Nr 0335T Niwki Daleszyckie z drogą wewnętrzną działka nr ewid. 127/5".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-03-17 12:42:06
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-03-17 12:44:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-03-17 12:44:33
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze oraz przebudowa infrastruktury technicznej".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-26 12:37:38
Zmienił: Małgorzata 2014-02-26 12:37:38
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-26 12:38:34
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0294 T w msc. Tumlin-Zacisze gm. Zagnańsk".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-25 10:49:12
Zmienił: Małgorzata 2014-02-25 10:49:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-25 10:49:40
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki za 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-19 11:50:05
Zmienił: Małgorzata 2014-02-19 11:50:05
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-19 11:52:43
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową Nr 0335T Niwki Daleszyckie z drogą wewnętrzną działka ewid. 127/5"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-11 09:24:50
Zmienił: Małgorzata 2014-02-11 09:24:50
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-11 09:25:18
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 05.02.2014 r. o wydaniu decyzji Znak: B-II.6740.88.7.2013 z dnia 05.02.2014 r. o pozwoleniu na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-05 15:12:10
Zmienił: Małgorzata 2014-02-05 15:12:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-05 15:12:27
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu Kieleckiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-28 07:59:20
Zmienił: Małgorzata 2014-01-28 07:59:20
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-28 07:59:39
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi od msc. Tumlin - Węgle do msc. Tumlin - Zacisze oraz przebudowa infrastruktury technicznej"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-21 10:18:11
Zmienił: Małgorzata 2014-01-21 10:18:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-21 10:18:27
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0294 T w msc. Tumlin - Zacisze gm. Zagnańsk"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-21 09:20:06
Zmienił: Małgorzata 2014-01-21 09:20:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-01-21 09:20:27
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dotyczące realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i uzbrojeniem dla msc. Bień gmina Stąporków".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-03 09:22:27
Zmienił: Małgorzata 2013-12-03 09:22:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-03 09:23:42
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw gm. Zagnańsk oraz przebudowie infrastruktury technicznej".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-11-25 12:41:56
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-11-25 12:50:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-11-25 12:50:40
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Mosty, gmina Chęciny, powiat kielecki.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-11-05 07:48:26
Zmienił: Małgorzata 2013-11-05 07:48:26
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-11-05 07:53:26
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-30 08:01:08
Zmienił: Małgorzata 2013-10-30 08:01:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-30 08:02:32
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej Bilcza Zastawie - Podsukowie, ul. Bażantowa w Bilczy".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-28 11:17:45
Zmienił: Małgorzata 2013-10-28 11:17:45
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-28 11:18:22
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: :Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego, inwestycja na działkach nr ewid.: 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 obręb Promnik gm. Strawczyn".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-23 07:57:17
Zmienił: Małgorzata 2013-10-23 07:57:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-23 07:57:33
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie Bodzentyn gm. Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 621 o pow. 5,7755 ha.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-02 10:43:54
Zmienił: Małgorzata 2013-10-02 10:43:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-02 10:44:33
(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Mosty, gmina Chęciny, powiat kielecki.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-27 13:08:03
Zmienił: Małgorzata 2013-09-27 13:08:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-27 13:08:26
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu Kieleckiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego ustnego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-09 07:52:45
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-09 07:55:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-09 07:55:37
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Bolechowice gmina Sitkówka-Nowiny oraz w obrębie Zagrody gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczone są do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-07-11 08:56:56
Zmienił: Małgorzata 2013-07-11 08:56:56
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-07-11 08:57:29
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Huta Szklana gmina Bieliny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-07-10 11:14:55
Zmienił: Małgorzata 2013-07-10 11:14:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-07-10 11:15:16
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-06-27 12:03:07
Zmienił: Małgorzata 2013-06-27 12:03:07
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-06-27 12:03:43
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położona w miejscowości Wiśniówka obręb Dąbrowa gmina Masłów oraz nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie Wola Murowana gmina Sitkówka-Nowiny, przeznaczone są do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-06-13 12:07:52
Zmienił: Małgorzata 2013-06-13 12:07:52
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-06-13 12:08:22
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2013-05-29 11:40:03
Zmienił: Wioletta 2013-05-29 11:40:03
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2013-05-29 11:40:47
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Rehabilitacja stacjonarna dla osób niepełnosprawnych" w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego pn. "Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-15 11:47:13
Zmienił: Małgorzata 2013-05-15 11:47:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-15 11:47:37
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T przez msc. Kaniów w gminie Zagnańsk"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 07:09:38
Zmienił: Małgorzata 2013-05-09 07:09:38
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-09 07:10:01
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Rehabilitacja stacjonarna dla osób niepełnosprawnych" w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego pn. "Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-17 14:44:27
Zmienił: Małgorzata 2013-04-17 14:44:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-17 14:44:52
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Szewce gmina Sitkówka-Nowiny oznaczone numerami działek 356 powierzchni 1,4100 ha i 357 o powierzchni 1,2800 ha przeznaczone są do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-17 13:10:21
Zmienił: Małgorzata 2013-04-17 13:10:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-17 13:10:45
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki zwołuje zebranie uczestników scalenia wsi Mosty, gmina Chęciny, powiat kielecki w dniu 6 maja 2013 r. o godzinie 17.00 w kaplicy w Mostach.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-17 11:12:06
Zmienił: Małgorzata 2013-04-17 11:12:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-17 11:12:40
(Wersja opublikowana)
dot. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Tokarnia, gm.Chęciny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-25 10:55:02
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-25 10:56:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-25 10:56:51
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w msc. Kaniów
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-06 13:03:09
Zmienił: Małgorzata 2013-03-06 13:03:09
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-06 13:03:44
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w msc. Dębska Wola"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-05 13:39:00
Zmienił: Małgorzata 2013-03-05 13:39:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-05 13:39:27
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2013 rok dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-28 11:06:52
Zmienił: Małgorzata 2013-02-28 11:06:52
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-28 11:08:33
(Wersja opublikowana)
dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Łagów, gm. Łagów jako działka Nr 570/1.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 11:13:27
Zmienił: Małgorzata 2013-02-26 11:13:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-26 11:13:53
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie dot.wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2013-02-19 11:21:56
Zmienił: Wioletta 2013-02-19 11:21:56
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2013-02-19 11:23:22
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego, położonych w obrębie Tokarni g.Chęciny.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2013-02-14 15:23:53
Zmienił: Wioletta 2013-02-14 15:23:53
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2013-02-14 15:24:34
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-04 12:22:01
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-04 12:51:26
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-02-04 12:51:32
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w msc. Kaniów od km 0+000 do km 0+140 w gm. Zagnańsk.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-30 09:59:26
Zmienił: Małgorzata 2013-01-30 09:59:26
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-30 09:59:50
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w msc. Dębska Wola"
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-29 08:55:37
Zmienił: Małgorzata 2013-01-29 08:55:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-29 08:56:11
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie Łagów gm. Łagów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-15 14:06:27
Zmienił: Małgorzata 2013-01-15 14:06:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-15 14:06:55
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-14 09:42:47
Zmienił: Małgorzata 2013-01-14 09:42:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-14 09:43:06
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-14 09:37:27
Zmienił: Małgorzata 2013-01-14 09:37:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-14 09:37:42
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2012 r. wydał postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-12-11 11:20:21
Zmienił: Małgorzata 2012-12-11 11:20:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-12-11 11:21:49
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Wola Murowana gmina Sitkówka-Nowiny oznaczone numerami działek 429/5 i 275 przeznaczone są do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-12-03 11:18:08
Zmienił: Małgorzata 2012-12-03 11:18:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-12-03 11:18:47
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego przeznaczonych do sprzedaży
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-10-30 13:54:12
Zmienił: Małgorzata 2012-10-30 13:54:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-10-30 13:54:30
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie Wola Murowana gmina Sitkówka-Nowiny oznaczona numerem działki 326 o powierzchni 1,7400 ha przeznaczona jest do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-10-18 08:40:00
Zmienił: Małgorzata 2012-10-18 08:40:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-10-18 08:40:20
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki zawiadamia, że w dniu 4 października zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-10-11 09:21:26
Zmienił: Małgorzata 2012-10-11 09:21:26
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-10-11 09:21:42
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje, że przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piekoszowie o obiekty oczyszczania mechanicznego i uśredniania ścieków, inwestycja na działkach nr ewid. 1578/86, 1578/ 88, 1578/278, 1578/279 położonej w Piekoszowie".
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-09-06 10:41:37
Zmienił: Małgorzata 2012-09-06 10:41:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-09-06 10:42:16
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Wprowadził: Wioleta Prysak 2012-07-30 08:38:40
Zmienił: Wioleta 2012-07-30 08:38:40
Zatwierdził: Wioleta Prysak 2012-07-30 08:39:12
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w mieście Chęciny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-24 09:11:30
Zmienił: Małgorzata 2012-07-24 09:11:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-24 09:12:03
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 05.07.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-05 08:02:19
Zmienił: Małgorzata 2012-07-05 08:02:19
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-07-05 08:02:37
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Lesica gmina Piekoszów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-20 09:34:47
Zmienił: Małgorzata 2012-06-20 09:34:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-20 09:35:28
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 14.06.2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-15 07:14:47
Zmienił: Małgorzata 2012-06-15 07:14:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-06-15 07:15:02
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-29 09:32:31
Zmienił: Małgorzata 2012-05-29 09:32:31
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-29 09:32:56
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Łosień gmina Piekoszów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-25 07:59:54
Zmienił: Małgorzata 2012-05-25 07:59:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-25 08:00:33
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bartków gmina Zagnańsk.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-21 12:09:29
Zmienił: Małgorzata 2012-05-21 12:09:29
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-21 12:12:58
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Rehabilitacja stacjonarna dla osób niepełnosprawnych" w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego pn. "Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-17 12:47:25
Zmienił: Małgorzata 2012-05-17 12:47:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-17 12:48:54
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 14.05.2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2012-05-14 10:01:38
Zmienił: Wioletta 2012-05-14 10:01:38
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2012-05-14 10:02:22
(Wersja opublikowana)
dot. postanowienia Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-08 13:23:32
Zmienił: Małgorzata 2012-05-08 13:23:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-05-08 13:23:55
(Wersja opublikowana)
dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Radkowice gmina Chęciny.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-13 08:44:54
Zmienił: Małgorzata 2012-04-13 08:44:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-13 08:45:12
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Rehabilitacja stacjonarna dla osób niepełnosprawnych" w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego pn. "Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-13 08:35:41
Zmienił: Małgorzata 2012-04-13 08:35:41
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-13 08:36:02
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2012 rok dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-03-15 09:26:49
Zmienił: Małgorzata 2012-03-15 09:26:49
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-03-15 09:27:09
(Wersja opublikowana)
dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Piekoszów.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-02-21 13:52:58
Zmienił: Małgorzata 2012-02-21 13:52:58
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-02-21 13:53:16
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Starochęciny gmina Chęciny
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-25 12:51:41
Zmienił: Małgorzata 2011-11-25 12:51:41
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-25 12:52:12
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 08:28:38
Zmienił: Małgorzata 2011-10-25 08:28:38
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-25 08:29:04
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-13 08:41:42
Zmienił: Małgorzata 2011-10-13 08:41:42
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-10-13 08:42:09
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu ,,Programu Promocji Przedsiębiorczości Powiatu Kieleckiego na lata 2012 - 2014"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-10-03 11:08:32
Zmienił: Katarzyna 2011-10-03 11:08:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-10-03 11:10:29
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej budynkami i urządzeniami Radiowo - Telewizyjnymi Centrum Nadawczego Święty Krzyż, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-10 12:39:49
Zmienił: Małgorzata 2011-11-10 12:39:49
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2011-11-10 12:41:47
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Domaszowice gmina Masłów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-09-19 09:15:21
Zmienił: Katarzyna 2011-09-19 09:15:21
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-09-19 09:17:32
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 25 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - projekt Programu ochrony środowiska wraz z Prognozą
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-08-29 10:13:24
Zmienił: Katarzyna Skuza 2011-08-29 13:53:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-08-29 13:53:25
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego ,,W zgodzie ze sobą i dziećmi" w zakresie działalności na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz ich podopiecznych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-08-24 11:16:19
Zmienił: Katarzyna 2011-08-24 11:16:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-08-24 11:16:53
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Zagnańsk oraz w gminie Masłów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-08-22 09:56:40
Zmienił: Katarzyna 2011-08-22 09:56:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-08-22 09:57:55
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-08-18 11:50:52
Zmienił: Katarzyna 2011-08-18 11:50:52
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-08-18 11:52:06
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości będących własnością powiatu kieleckiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-06-24 08:50:33
Zmienił: Katarzyna 2011-06-24 08:50:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-06-24 08:51:06
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-06-01 08:35:20
Zmienił: Katarzyna 2011-06-01 08:35:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-06-01 08:35:47
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-05-05 08:09:03
Zmienił: Katarzyna 2011-05-05 08:09:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-05-05 08:09:25
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wynajmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-05-05 07:57:33
Zmienił: Katarzyna 2011-05-05 07:57:33
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-05-05 08:01:29
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w związku z realizacją w 2011r. projektu ,,Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-04-08 09:46:16
Zmienił: Katarzyna 2011-04-08 09:46:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-04-08 09:46:51
(Wersja opublikowana)
dot. wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, przeznaczonej do wynajmu na czas określony w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-03-31 09:20:40
Zmienił: Katarzyna 2011-03-31 09:20:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-03-31 09:21:21
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2011 rok dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-02-28 11:11:16
Zmienił: Katarzyna 2011-02-28 11:11:16
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-02-28 11:12:31
(Wersja opublikowana)
dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Bodzentyn
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-02-14 09:54:03
Zmienił: Katarzyna 2011-02-14 09:54:03
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-02-14 09:54:41
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Wprowadził: Magdalena Naplocha 2010-12-27 09:00:37
Zmienił: Magdalena 2010-12-27 09:00:37
Zatwierdził: Magdalena Naplocha 2010-12-27 09:02:42
(Wersja opublikowana)
dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wolica gmina Chęciny
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-17 13:08:13
Zmienił: Katarzyna 2010-12-17 13:08:13
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-17 13:08:43
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadania dotyczącego świadczenia usług konsultacyjno-diagnostycznych oraz prowadzenia szkoleń, poradnictwa i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-01 13:08:41
Zmienił: Katarzyna 2010-12-01 13:08:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-01 13:09:05
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-01 11:32:47
Zmienił: Katarzyna 2010-12-01 11:32:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-01 11:33:12
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ponadgminnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-12-01 11:04:07
Zmienił: Katarzyna 2010-12-01 11:04:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-12-01 11:04:50
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w obrębie geodezyjnym Starochęciny gm. Chęciny, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 10:57:02
Zmienił: Katarzyna 2010-11-25 10:57:02
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-25 10:58:03
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w związku z realizacją w 2010 roku projektu ,,Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-10-07 12:23:27
Zmienił: Katarzyna 2010-10-07 12:23:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-10-07 12:23:49
(Wersja opublikowana)
dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Mąchocice Kapitulne gmina Masłów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-10-06 10:02:36
Zmienił: Katarzyna 2010-10-06 10:02:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-10-06 10:03:19
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 29.09.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-29 13:41:38
Zmienił: Katarzyna 2010-09-29 13:41:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-29 13:42:05
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 13.09.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-15 12:32:22
Zmienił: Katarzyna 2010-09-15 12:32:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-15 12:32:59
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 13.09.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-14 08:59:07
Zmienił: Katarzyna 2010-09-14 08:59:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-14 09:00:06
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z realizacją w 2010r. projektu ,,Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-03 10:51:11
Zmienił: Katarzyna 2010-09-03 10:51:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-03 10:52:53
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 01.09.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-02 10:27:44
Zmienił: Katarzyna 2010-09-02 10:27:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-02 10:28:21
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 12.08.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-12 11:56:45
Zmienił: Katarzyna 2010-08-12 11:56:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-08-12 11:57:28
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 05.08.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-10 14:23:24
Zmienił: Katarzyna 2010-08-10 14:23:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-08-10 14:23:44
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-09 11:10:28
Zmienił: Katarzyna 2010-08-09 11:10:28
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-08-09 11:10:50
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 05.08.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-05 12:50:55
Zmienił: Katarzyna 2010-08-05 12:50:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-08-05 12:51:19
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 22.07.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-27 09:53:47
Zmienił: Katarzyna 2010-07-27 09:53:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-27 09:54:09
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 22.07.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-27 07:51:30
Zmienił: Katarzyna 2010-07-27 07:51:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-27 07:51:55
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20.07.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-26 12:50:08
Zmienił: Katarzyna 2010-07-26 12:50:08
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-26 12:50:37
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 15.07.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-26 08:25:37
Zmienił: Katarzyna 2010-07-26 08:25:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-26 08:26:32
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Starochęciny, gm. Chęciny stanowiących własność Powiatu Kieleckiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 10:53:05
Zmienił: Katarzyna 2010-07-05 10:53:05
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-07-05 10:53:21
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie wykazu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Starochęciny gm. Chęciny, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-28 08:41:01
Zmienił: Katarzyna 2010-06-28 08:41:01
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-28 08:41:22
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 14.06.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-14 12:31:01
Zmienił: Katarzyna 2010-06-14 12:31:01
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-14 12:31:32
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu Kieleckiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-14 10:07:27
Zmienił: Katarzyna 2010-06-14 10:07:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-14 10:08:32
(Wersja opublikowana)
Starosta Kielecki ogłasza konkurs ofert na wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów na terenie Powiatu Kieleckiego oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-09 12:13:00
Zmienił: Katarzyna 2010-06-09 12:13:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-09 12:15:27
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 08.06.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-08 08:31:47
Zmienił: Katarzyna 2010-06-08 08:31:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-08 08:32:29
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 02.06.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-02 12:06:20
Zmienił: Katarzyna 2010-06-02 12:06:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-02 12:06:58
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 02.06.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-02 10:16:32
Zmienił: Katarzyna 2010-06-02 10:16:32
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-02 10:17:03
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 02.06.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-02 08:22:08
Zmienił: Katarzyna 2010-06-02 08:22:08
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-02 08:22:26
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 31.05.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-31 08:19:19
Zmienił: Katarzyna 2010-05-31 08:19:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-31 08:19:54
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 28.05.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-31 08:11:53
Zmienił: Katarzyna 2010-05-31 08:11:53
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-31 08:12:13
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 28.05.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-31 07:42:45
Zmienił: Katarzyna 2010-05-31 07:42:45
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-31 07:43:03
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 27.05.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-28 14:07:28
Zmienił: Katarzyna 2010-05-28 14:07:28
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-28 14:07:48
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 11.05.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-11 09:08:31
Zmienił: Katarzyna 2010-05-11 09:08:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-11 09:09:16
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 10.05.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-10 07:31:30
Zmienił: Katarzyna 2010-05-10 07:31:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-10 07:31:56
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 07.05.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 09:27:24
Zmienił: Katarzyna 2010-05-07 09:27:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-07 09:27:59
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 21.04.2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-04-22 10:29:15
Zmienił: Katarzyna 2010-04-22 10:29:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-04-22 10:29:43
(Wersja opublikowana)
dot. ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach projektu ,,Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-04-15 14:22:29
Zmienił: Katarzyna 2010-04-15 14:22:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-04-15 14:25:47
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z kontynuacją projektu ,,Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-11 13:06:20
Zmienił: Katarzyna 2010-03-11 13:06:20
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-11 13:07:27
(Wersja opublikowana)
dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Grabowiec gmina Chmielnik
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 11:08:40
Zmienił: Katarzyna 2010-03-09 11:08:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 11:09:00
(Wersja opublikowana)
dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Brzeziny gmina Morawica
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 11:02:15
Zmienił: Katarzyna 2010-03-09 11:02:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-09 11:02:37
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2010 rok dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-08 13:23:17
Zmienił: Katarzyna 2010-03-08 13:23:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-03-08 13:24:36
(Wersja opublikowana)
Informacja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-01-26 14:20:37
Zmienił: Katarzyna 2010-01-26 14:20:37
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-01-26 14:21:08
(Wersja opublikowana)
dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego dofinansowania prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-28 14:41:41
Zmienił: Katarzyna 2009-12-28 14:41:41
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-28 14:42:06
(Wersja opublikowana)
dot. otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania w 2010 roku z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-17 14:29:06
Zmienił: Katarzyna 2009-12-17 14:29:06
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-17 14:31:02
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 24.11.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-30 11:27:55
Zmienił: Katarzyna 2009-11-30 11:27:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-11-30 11:28:22
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego dofinansowania prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-19 14:12:28
Zmienił: Katarzyna 2009-11-19 14:12:28
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-11-19 14:12:48
(Wersja opublikowana)
Oferta handlowa 2009 Powiatowego Zakładu Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-19 13:40:22
Zmienił: Katarzyna 2009-11-19 13:40:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-11-19 13:41:14
(Wersja opublikowana)
o konkursie ofert na dofinansowanie w 2010 roku zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
Wprowadził: Magdalena Naplocha 2009-11-10 14:39:09
Zmienił: Magdalena 2009-11-10 14:39:09
Zatwierdził: Magdalena Naplocha 2009-11-10 14:41:11
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 19.10.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-21 07:31:01
Zmienił: Katarzyna 2009-10-21 07:31:01
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-10-21 07:31:35
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 15.10.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-15 13:13:11
Zmienił: Katarzyna 2009-10-15 13:13:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-10-15 13:13:34
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 02.10.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-05 12:51:22
Zmienił: Katarzyna 2009-10-05 12:51:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-10-05 12:52:12
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 14:13:14
Zmienił: Katarzyna 2009-09-30 14:13:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 14:13:55
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 29.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 14:04:10
Zmienił: Katarzyna 2009-09-30 14:04:10
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 14:05:09
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 29.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 13:46:11
Zmienił: Katarzyna 2009-09-30 13:46:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 13:46:44
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 29.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 13:27:15
Zmienił: Katarzyna 2009-09-30 13:27:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 13:27:46
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 29.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 13:14:39
Zmienił: Katarzyna 2009-09-30 13:14:39
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-30 13:15:31
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 21.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-22 11:53:04
Zmienił: Katarzyna 2009-09-22 11:53:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-22 11:53:57
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 14.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-14 14:18:04
Zmienił: Katarzyna 2009-09-14 14:18:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-14 14:18:44
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 11.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-11 14:19:40
Zmienił: Katarzyna 2009-09-11 14:19:40
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-11 14:22:02
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 10.09.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-10 14:18:12
Zmienił: Katarzyna 2009-09-10 14:18:12
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-10 14:18:45
(Wersja opublikowana)
Informacja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-09-08 09:35:22
Zmienił: Katarzyna 2009-09-08 09:35:22
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-09-08 09:36:42
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 21.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 12:12:13
Zmienił: Katarzyna 2009-08-25 12:12:13
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 12:12:56
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 21.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 12:04:55
Zmienił: Katarzyna 2009-08-25 12:04:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 12:05:45
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 17.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 11:53:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-08-25 11:58:42
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 11:58:46
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 07.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 11:34:05
Zmienił: Katarzyna 2009-08-25 11:34:05
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-25 11:35:03
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Magdalena Naplocha 2009-08-19 12:44:40
Zmienił: Magdalena 2009-08-19 12:44:40
Zatwierdził: Magdalena Naplocha 2009-08-19 12:45:41
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Magdalena Naplocha 2009-08-19 12:40:29
Zmienił: Magdalena 2009-08-19 12:40:29
Zatwierdził: Magdalena Naplocha 2009-08-19 12:41:34
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 11:12:54
Zmienił: Katarzyna 2009-08-04 11:12:54
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 11:13:31
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 10:32:04
Zmienił: Katarzyna 2009-08-04 10:32:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 10:32:43
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 10:19:44
Zmienił: Katarzyna 2009-08-04 10:19:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 10:20:52
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.08.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 09:24:58
Zmienił: Katarzyna 2009-08-04 09:24:58
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 09:27:54
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 31.07.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 08:37:52
Zmienił: Katarzyna 2009-08-04 08:37:52
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 08:38:39
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 31.07.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 08:06:23
Zmienił: Katarzyna 2009-08-04 08:06:23
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-08-04 08:07:29
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 06.07.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-21 13:05:19
Zmienił: Katarzyna 2009-07-21 13:05:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-21 13:05:57
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 29.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 08:27:58
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-07-02 08:27:58
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-07-02 08:28:34
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 12:37:59
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 12:37:59
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 12:38:34
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 24.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 11:48:48
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 11:48:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 11:50:00
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 24.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 11:31:27
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 11:31:27
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 11:36:17
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 24.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 09:40:11
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 09:40:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 09:56:46
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 24.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 08:38:24
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 08:38:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 08:38:55
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 22.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 08:26:50
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-29 08:26:50
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-29 08:27:22
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z realizacją projektu ,,Równi lecz różni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-27 14:17:15
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-09 09:56:43
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-09 09:56:50
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-09 07:39:29
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-09 07:39:29
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-09 07:40:05
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 04.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-04 09:29:17
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-04 09:29:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-04 09:30:00
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.06.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-06-04 07:41:58
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-06-04 07:44:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-06-04 07:44:33
(Wersja opublikowana)
dot. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa: ,,Stypendia dla studentów z powiatu kieleckiego na rok akademicki 2008/2009"
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-06 12:37:44
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-06 12:37:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-06 12:38:19
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 05.05.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-05 14:48:31
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-05 14:48:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-05 14:49:14
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.04.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-04 07:46:59
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-04 07:46:59
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-04 07:47:53
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.04.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 13:28:56
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-30 13:28:56
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 13:30:06
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.04.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 13:06:44
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-30 13:06:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 13:07:08
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.04.2009r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 12:49:18
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-30 12:53:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 12:53:12
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 30.04.2009r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 07:49:14
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-30 07:49:14
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 07:50:14
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 29.04.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 07:34:13
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-30 07:34:13
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-30 07:37:54
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.04.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:49:11
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:49:11
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:50:18
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.04.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:45:47
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:45:47
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:46:23
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.04.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:40:40
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:42:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:42:48
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 17.03.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-25 08:04:44
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:42:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-04-06 14:42:11
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 04.03.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-04 14:23:55
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-04 14:23:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-04 14:25:19
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 04.03.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-04 12:47:31
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-04 12:47:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-04 12:48:33
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 04.03.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-04 12:41:19
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-04 12:41:19
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-04 12:41:54
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.03.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 15:03:01
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 15:03:01
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 15:03:30
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 26.02.2009r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 14:21:05
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 14:21:05
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 14:22:25
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 25.02.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 14:06:34
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 14:06:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 14:07:09
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 25.02.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 13:57:24
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 13:57:24
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 13:58:11
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 25.02.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 13:38:18
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 13:38:18
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 13:40:16
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 11.02.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:54:15
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:54:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:54:52
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 05.02.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:40:50
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:41:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:41:59
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 04.02.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:23:04
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:23:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:23:45
(Wersja opublikowana)
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 28.01.2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:01:18
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:16:39
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-03-03 12:16:44
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2009 roku przez Zarząd Powiatu w Kielcach zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-02-06 13:31:31
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-02-06 13:31:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-02-06 13:32:11
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2008 roku przez Zarząd Powiatu w Kielcach zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-09-23 08:14:59
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-11-03 15:05:54
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-11-03 15:06:09
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 października 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 08:56:08
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-10-01 08:56:08
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-10-01 08:56:44
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego z dnia 2 września 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-09-02 07:54:07
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-09-02 07:54:07
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-09-02 07:54:35
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego z dnia 7 marzec 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-10 09:33:28
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-10 09:33:28
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-10 09:34:28
(Wersja opublikowana)
Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza konkurs ofert na wykonanie audytu energetycznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-05 12:22:30
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-05 12:22:30
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-05 12:24:09
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 luty 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-03-03 12:13:15
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-03-03 12:13:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-03-03 12:14:22
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Starosty Kieleckiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-02-27 14:06:15
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-02-27 14:18:36
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-02-27 14:19:15
(Wersja opublikowana)
Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu na 2008 rok dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-02-11 10:43:54
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-02-11 10:43:54
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-02-11 10:44:24
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2007-07-27 13:43:55
Zmienił: Katarzyna Skuza 2007-07-27 13:43:55
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2007-07-27 13:44:39