Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jak załatwić sprawę w Starostwie > Karty Usług

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Karty Usług

Karty Usług
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 13:23:26
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:21:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:22:08
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B – 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy: - wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a); - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b); - sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a)
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 08:12:59
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:37:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:37:49
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B – 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-22 14:50:29
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:42:33
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:42:39
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 13:20:21
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:54:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-26 13:54:18
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-22 14:53:30
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 08:53:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 08:53:40
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-22 14:55:31
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 08:58:04
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 08:58:09
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B- 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-11-23 09:05:19
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:01:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:01:49
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-11 14:21:27
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:06:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:06:35
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-11 14:35:29
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:15:25
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:15:32
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi B - 9 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-11 14:46:09
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:25:57
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-29 09:26:25
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi EK-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-25 10:43:15
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:13:05
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:13:11
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi EK-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-25 13:41:18
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:20:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:20:31
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi EK-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-10-05 08:31:09
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:19:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:19:41
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi EK-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 09:32:48
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:38:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 09:38:44
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi EK-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy stopień wykształcenia
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 09:36:45
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:16:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:16:23
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi EK-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 09:47:40
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:27:51
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:27:56
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi EK-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-01-03 09:53:35
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:35:16
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-08-21 11:35:21
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-25 14:11:35
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:08:35
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:08:39
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GN-2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-28 12:41:14
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:25:41
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:25:47
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-28 12:49:29
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:42:23
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:42:29
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania bądź działki gruntu obejmującej budynki w zakresie niezbędnym do korzystania z tych budynków
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-28 13:05:34
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:59:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 13:59:17
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Obsługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania bądź działki gruntu obejmującej budynki w zakresie niezbędnym do korzystania z tych budynków
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-28 13:10:37
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 14:17:45
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-24 14:17:51
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-02-28 13:12:50
Zmienił: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 12:17:07
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 13:39:10
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-02-28 13:15:50
Zmienił: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 13:41:10
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 13:41:20
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 13:17:15
Zmienił: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 13:42:50
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 13:42:55
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GP - 1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystaniem ciepła Ziemi
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-26 13:03:47
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 13:22:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 13:22:12
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GP - 2 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-26 13:16:30
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 13:23:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 13:23:16
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GP - 4 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-26 14:11:32
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 14:25:05
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 14:25:11
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi GP - 5 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-08-26 14:18:38
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-22 09:52:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-22 09:52:31
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 13:13:47
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 07:58:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 07:58:45
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-08-05 14:29:02
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:04:57
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:05:02
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zniszczenia lub utraty)
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-02-28 13:43:38
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:09:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:09:29
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy (tytułem zmiany danych)
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-02-28 13:45:44
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:15:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:15:12
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-02-28 13:47:58
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:20:46
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:20:51
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-6 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 13:08:30
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 08:40:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 08:40:05
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-7 Przywrócenie cofniętego uprawnienia
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-02-28 14:17:24
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:27:00
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 08:27:05
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 8 Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 08:26:18
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:31:02
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:31:09
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 9 Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 13:05:07
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:34:14
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:34:20
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 10 Wtórnik nalepki kontrolnej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 13:01:30
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:41:26
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:41:31
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-11 Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego i nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 08:38:12
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 09:17:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 09:17:08
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 12 Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 08:36:18
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 09:26:41
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 09:26:48
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy  
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-09 14:19:38
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:05:55
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:06:02
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-15 12:43:26
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:08:03
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:08:09
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza Powiatem Kieleckim)
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-15 12:39:34
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:11:06
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:11:14
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 16 Rejestracja pojazdu marki SAM
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-15 12:35:05
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:55:11
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:55:15
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 17 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 12:15:20
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:59:14
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-03 12:59:18
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 18 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 12:10:09
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-03 13:07:28
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-03 13:07:35
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-15 12:23:59
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-03-03 13:11:43
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-03-03 13:11:50
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela, bez zmiany właściwości miejscowej organu
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-15 12:17:21
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-03 14:02:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-03 14:02:49
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-15 12:05:55
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-03 14:39:22
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-03 14:39:27
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-22 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 11:16:06
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 10:15:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 10:15:27
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 11:18:43
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-20 10:18:56
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-20 10:19:02
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 11:25:13
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 10:35:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 10:35:35
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-25 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 12:03:19
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 10:40:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 10:40:59
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-26 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowana śmiercią, osoby fizycznej posiadającej licencję; zezwolenie lub połączeniem, podziałem albo przekształceniem, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję; zezwolenie
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 12:21:22
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 12:30:54
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 12:30:59
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-27 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby lub oznaczenia przedsiębiorcy oraz zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych spowodowana zmianą przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmiana godzin odjazdów z poszczególnych przystanków
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 13:00:15
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 12:47:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 12:47:08
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-28 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
Wprowadził: Ewa Strząbała 2007-03-01 13:18:28
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 14:25:23
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-23 14:25:34
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-03 13:38:21
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 10:41:57
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 10:42:32
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-03 13:44:27
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 10:52:05
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 10:52:10
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-03 13:49:17
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 11:06:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 11:06:39
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-03 13:56:37
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 12:03:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 12:03:16
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-27 13:35:23
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 11:06:04
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 11:06:09
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-27 14:25:49
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-03 14:44:51
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-03-03 14:44:57
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-04-05 14:38:42
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 13:43:35
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 13:43:41
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 09:14:09
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 14:00:24
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 14:00:29
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 10:26:59
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 14:09:21
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 14:09:27
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-18 12:18:15
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 14:55:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-24 14:55:22
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. samochodem osobowym, 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-19 09:31:11
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:46:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-25 07:46:40
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-40 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 13:50:47
Zmienił: Małgorzata 2014-06-03 13:50:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-03 13:51:16
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-41 Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 12:42:06
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 12:42:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 12:44:29
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-42 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej zmiany organizacji ruchu
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:11:50
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 13:11:50
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:13:19
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi KT-43 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:53:33
Zmienił: Małgorzata 2015-05-06 13:53:33
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-06 13:54:04
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi OK – 1 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym / klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzających składy osobowe funkcjonujących zarządów
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 13:41:33
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:52:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:52:36
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi OK - 2 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 13:43:38
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 12:04:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 12:04:45
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi OK - 3 Wydawanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich na terenie powiatu kieleckiego
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 13:45:50
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:19:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-05-22 11:19:39
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 14:10:21
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:40:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:40:47
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi POZRON – 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 14:12:35
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:43:12
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:43:16
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2005-07-29 14:14:35
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:46:03
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:46:08
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 11:23:41
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:42:52
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:43:00
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-22 14:25:02
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:28:31
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-25 14:28:35
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-01-22 14:26:40
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:47:53
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 10:48:06
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 11:17:00
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 11:56:32
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 11:56:36
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 7 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-04-10 11:12:01
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 11:58:22
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 11:58:26
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-25 14:06:56
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:00:53
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:01:00
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-25 14:47:54
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:10:30
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:10:39
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-02-26 08:57:16
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:24:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:24:59
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-03-08 14:12:02
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:32:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-14 12:32:22
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-20 09:05:03
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-09 13:54:33
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-09 13:54:38
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-09 13:56:10
Zmienił: Małgorzata 2014-12-09 13:56:10
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-09 13:57:04
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi ZP - 3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 11:30:19
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 09:52:04
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 09:52:10
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 12:28:47
Zmienił: Jolanta Oleszek 2015-02-20 14:44:16
Zatwierdził: Jolanta Oleszek 2015-02-20 14:44:27
(Wersja opublikowana)
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-10-30 13:08:30
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 10:23:18
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-13 10:23:23