Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Jawność Finansów Powiatu > Informacja dotycząca Finansów Starostwa

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Informacja dotycząca Finansów Starostwa

Informacja dotycząca Finansów Starostwa
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2014 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-07 13:18:15
Zmienił: Małgorzata 2015-07-07 13:18:15
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-07-07 13:18:45
(Wersja opublikowana)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-08 12:52:57
Zmienił: Małgorzata 2015-06-08 12:52:57
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-06-08 12:56:14
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 72/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-16 13:05:59
Zmienił: Małgorzata 2015-04-16 13:05:59
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-04-16 13:06:26
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 64/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-10 13:42:15
Zmienił: Małgorzata 2015-02-10 13:42:15
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-10 13:42:32
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 63/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-10 13:37:27
Zmienił: Małgorzata 2015-02-10 13:37:27
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2015-02-10 13:37:46
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 42/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-12 12:37:01
Zmienił: Małgorzata 2014-12-12 12:37:01
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-12 12:37:19
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 41/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015 - 2028
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-12 12:24:31
Zmienił: Małgorzata 2014-12-12 12:24:31
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-12 12:26:41
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 40/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-12 11:55:15
Zmienił: Małgorzata 2014-12-12 11:55:15
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-12-12 11:55:48
(Wersja opublikowana)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2014 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-11-18 12:05:55
Zmienił: Małgorzata 2014-11-18 12:05:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-11-18 12:10:36
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 33/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2014 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2014 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-22 08:48:47
Zmienił: Małgorzata 2014-09-22 08:48:47
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-22 08:49:12
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2013 r.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-13 14:05:44
Zmienił: Wioletta 2014-08-13 14:05:44
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-13 14:06:27
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2012 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-10 14:16:14
Zmienił: Małgorzata 2014-09-10 14:16:14
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-10 14:19:01
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2011 r.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-10 14:13:20
Zmienił: Małgorzata 2014-09-10 14:13:20
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-09-10 14:15:33
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 31/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Kielecki
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:26:37
Zmienił: Małgorzata 2014-07-21 10:26:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-07-21 10:26:56
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 20/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2013 rok.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-06 09:51:42
Zmienił: Małgorzata 2014-05-06 09:51:42
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-05-06 09:52:53
(Wersja opublikowana)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2013 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-14 12:57:36
Zmienił: Małgorzata 2014-04-14 12:57:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-04-14 13:08:46
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 12/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-03-21 13:43:06
Zmienił: Małgorzata 2014-03-21 13:43:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-03-21 13:43:24
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 11/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-07 11:43:44
Zmienił: Małgorzata 2014-02-07 11:43:44
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-02-07 11:44:11
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 46/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-17 10:16:36
Zmienił: Małgorzata 2013-12-17 10:16:36
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-17 10:17:09
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 45/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-17 09:44:34
Zmienił: Małgorzata 2013-12-17 09:44:34
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-17 09:44:57
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 44/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-17 09:37:13
Zmienił: Małgorzata 2013-12-17 09:37:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-12-17 09:37:38
(Wersja opublikowana)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2013 roku.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-07 14:10:17
Zmienił: Małgorzata 2013-10-07 14:10:17
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-10-07 14:13:03
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 34/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 września 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2013 roku.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2013-09-23 14:51:43
Zmienił: Wioletta 2013-09-23 14:51:43
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2013-09-23 14:52:38
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 29/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Kielecki.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-06 14:09:37
Zmienił: Małgorzata 2013-09-06 14:09:37
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-06 14:09:58
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 28/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat kielecki.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-06 14:05:01
Zmienił: Małgorzata 2013-09-06 14:05:01
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-09-06 14:05:37
(Wersja opublikowana)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2012 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-13 09:12:45
Zmienił: Małgorzata 2013-05-13 09:12:45
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-13 09:15:41
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 15/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2012 rok
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-06 11:45:06
Zmienił: Małgorzata 2013-05-06 11:45:06
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-05-06 11:45:57
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 10/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-05 13:54:55
Zmienił: Małgorzata 2013-03-05 13:54:55
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-05 13:55:34
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 9/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2013 rok.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-05 13:46:07
Zmienił: Małgorzata 2013-03-05 13:46:07
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-03-05 13:46:31
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 189/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2012-12-28 13:12:26
Zmienił: Wioletta 2012-12-28 13:12:26
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2012-12-28 13:12:48
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 188/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego.
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2012-12-28 13:09:26
Zmienił: Wioletta 2012-12-28 13:09:26
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2012-12-28 13:09:51
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 187/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
Wprowadził: Wioletta Gniazdowska 2012-12-28 13:04:28
Zmienił: Wioletta 2012-12-28 13:04:28
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2012-12-28 13:05:04
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 88/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 września 2012 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Kielecki.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-09-11 12:14:39
Zmienił: Małgorzata 2012-09-11 12:14:39
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-09-11 12:14:59
(Wersja opublikowana)
Informacja z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-09-11 12:06:13
Zmienił: Małgorzata 2012-09-11 12:06:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-09-11 12:09:46
(Wersja opublikowana)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.
Wprowadził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-08-30 10:12:13
Zmienił: Małgorzata 2012-08-30 10:12:13
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-08-30 10:13:43
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 59/I/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2010 rok
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-09-27 11:59:57
Zmienił: Katarzyna Skuza 2011-09-27 12:02:48
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-09-27 12:02:53
(Wersja opublikowana)
Informacja z wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2011 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-06-02 11:57:49
Zmienił: Katarzyna 2011-06-02 11:57:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-06-02 11:58:52
(Wersja opublikowana)
Informacja z wykonania budżetu powiatu za IV kwartał 2010 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-06-02 11:50:17
Zmienił: Katarzyna 2011-06-02 11:50:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-06-02 11:50:52
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2011-05-11 14:20:00
Zmienił: Katarzyna 2011-05-11 14:20:00
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-05-11 14:20:38
(Wersja opublikowana)
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartał 2010 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-11-05 14:25:09
Zmienił: Katarzyna 2010-11-05 14:25:09
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-11-05 14:25:36
(Wersja opublikowana)
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartał 2010 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-09-03 08:34:44
Zmienił: Katarzyna 2010-09-03 08:34:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-09-03 08:35:11
(Wersja opublikowana)
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia 2010 roku do końca I kwartału 2010 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-30 09:32:34
Zmienił: Katarzyna 2010-06-30 09:32:34
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-30 09:32:58
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 53/I/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-30 08:02:56
Zmienił: Katarzyna 2010-06-30 08:02:56
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-30 08:03:58
(Wersja opublikowana)
Pomoc finansowa w postaci dotacji i pożyczek dla powiatowych zoz w 2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-06-11 14:33:15
Zmienił: Katarzyna 2010-06-11 14:33:15
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-06-11 14:33:37
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2009r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-27 08:48:35
Zmienił: Katarzyna 2010-05-27 08:48:35
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2010-05-27 08:48:59
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 206/II/2009 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-30 13:34:04
Zmienił: Katarzyna 2009-12-30 13:34:04
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-30 13:36:27
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 205/II/2009 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetu Powiatu kieleckiego na 2010r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-12-29 09:30:44
Zmienił: Katarzyna 2009-12-29 09:30:44
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-12-29 09:32:31
(Wersja opublikowana)
Pomoc finansowa w postaci dotacji i pożyczek dla powiatowych zoz w 2008r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-18 14:15:49
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-18 14:15:49
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-18 14:16:26
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2008r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 09:28:43
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-05-14 09:28:43
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2009-05-14 09:29:13
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 80/2008 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2008r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-09 14:11:17
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-09 14:11:17
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-09 14:12:36
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 79/2008 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2008 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-12-09 13:42:38
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-12-09 13:42:38
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-12-09 13:44:27
(Wersja opublikowana)
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu za okres od 1 stycznia 2008 roku do końca I kwartału 2008 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-06-17 08:34:06
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-06-18 10:38:43
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-06-18 10:38:47
(Wersja opublikowana)
Roczna informacja o wykonaniu budżetu powiatu za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-06-18 10:35:31
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-06-18 10:35:31
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-06-18 10:36:03
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2007r.
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 12:50:46
Zmienił: Katarzyna Skuza 2008-05-15 12:50:46
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2008-05-15 12:51:35
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 72/2007 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2007r.
Wprowadził: Magdalena Naplocha 2007-12-04 13:10:12
Zmienił: Magdalena Naplocha 2007-12-04 13:11:40
Zatwierdził: Magdalena Naplocha 2007-12-04 13:11:42
(Wersja opublikowana)
Uchwała Nr 71/2007 I Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2007 roku
Wprowadził: Magdalena Naplocha 2007-12-04 13:00:55
Zmienił: Magdalena Naplocha 2007-12-04 13:04:31
Zatwierdził: Magdalena Naplocha 2007-12-04 13:04:32
(Wersja opublikowana)
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO KOŃCA I KWARTAŁU 2007 ROKU
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-05-18 11:38:45
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-05-18 11:39:40
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-05-18 11:39:42
(Wersja opublikowana)
ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-05-18 11:34:13
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-05-18 11:34:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2007-05-18 11:35:09
(Wersja opublikowana)
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO KOŃCA III KWARTAŁU 2006 ROKU
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-03 09:11:13
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-03 09:11:13
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-03 09:12:59
(Wersja opublikowana)
Kwartalna informacja o wykonaniu Bużetu Powiatu za okres od 01 stycznia 2006r. do końca II kwartału 2006r.
Wprowadził: Ewa Strząbała 2006-07-26 13:16:31
Zmienił: Ewa Strząbała 2006-07-26 13:16:31
Zatwierdził: Admin Kedziora 2006-07-26 14:19:35
(Wersja opublikowana)
Informacja z zakresu finansów publicznych POZRON
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:32:13
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:33:16
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:33:18
(Wersja opublikowana)
Informacja Roczna z zakresu finansów publicznych, obekmujących kwoty dotacji udzielanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:18:17
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:18:17
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:18:56
(Wersja opublikowana)
Kwartalna Informacja o Wykonaniu Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia 2006 roku do końca I kwartału 2006 roku
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:00:41
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:00:41
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 14:01:09
(Wersja opublikowana)
Roczna Informacja o Wykonaniu Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 13:56:08
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 13:56:08
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-05-31 13:57:59