Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
(Wersja opublikowana)
Siedziba PIW
ul. Ściegiennego 203
25 - 116 Kielce

Tel.(41) 361-88-17
Fax.(41) 361-65-27
e-mail: biuro@piw.kielce.pl

Wiesław Wyszkowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii

Na podstawie Art.17 ust.4 Ustawy z dnia 13 października 1998 r.
„Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”.
(Dz.U. z dnia 29 października 1998 r.)

Z dniem 1 stycznia 1999 roku jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże w miastach, będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu mającego siedzibę władz w tym mieście stają się miejskimi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania na obszarze tego miasta i powiatu z wyłączeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który jest powołany odrębnie dla Powiatu Kieleckiego i bezpośrednio podlega Staroście.

Jednostka wykonuje zadania na rzecz Miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego.
Organizacyjnie podporządkowana jest Miastu Kielce-na prawach Powiatu.

Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-09-09 09:16:47
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 12:37:14
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2014-06-18 12:37:18
Przeczytano: 7096 razy.