Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
(Wersja opublikowana)
Siedziba PSSE
uL. Skibińskiego 4
25-819 Kielce

Tel. (041) 345-46-22
Fax. (041) 345-46-23

e-mail: psse.kielce@pis.gov.pl
http://pssekielce.pis.gov.pl

lek. med. Grażyna Majewska - Inspektor

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach.

Na podstawie Art.17 ust.4 Ustawy z dnia 13 października 1998 r.
„Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”.
(Dz.U. z dnia 29 października 1998 r.)

Z dniem 1 stycznia 1999 roku jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże w miastach, będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu mającego siedzibę władz w tym mieście stają się miejskimi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania na obszarze tego miasta i powiatu z wyłączeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który jest powołany odrębnie dla Powiatu Kieleckiego i bezpośrednio podlega Staroście.

Jednostka wykonuje zadania na rzecz Miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego.
Organizacyjnie podporządkowana jest Miastu Kielce-na prawach Powiatu.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach została zarejestrowana przez Ministra Zdrowia jako zakład opieki zdrowotnej pod nr księgi rejestrowej 99-00772 z dniem 23.08.2002r. Organem założycielskim Powiatowej Stacji jest Minister Zdrowia.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach koordynuje i nadzoruje ustawową działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Bliższe informacje dotyczące struktury i organizacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://bip.sanepid.kielce.com.pl
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-07-16 10:50:22
Zmienił: Katarzyna Skuza 2011-08-16 14:28:39
Zatwierdził: Katarzyna Skuza 2011-08-16 14:28:55
Przeczytano: 13888 razy.